Zoznam škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v REGISTRI škôl a školských zariadení k aktuálnemu štvrťroku      
Prešovský kraj                
Zoznam je zoradený podľa okresu a obce            
Stav k aktuálemu štvrťroku.          
                 
IČO Okres Názov Obec Ulica PSČ EMAIL IČO zriaďovateľa Názov zriaďovateľa
37880233 701 Centrum PPP a prevencie Bardejov Štefánikova 8 08501 centrum@cpppap-bardejov.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
17070571 701 Základná umelecká škola Bardejov Hurbanova 10 08544 zusmvileca@stonline.sk 00321842 Mesto Bardejov
37946056 701 Súkromná ZUŠ Bardejov Pod Vinbargom 1 08501 sukromnazusbj@stonline.sk 90000082 Dušan Rohaľ
31942733 701 Cirk. spoj. škola Bardejov Jiráskova 5 08527 egidiusbj@centrum.sk 00179094 Košická arcidiecéza
42027136 701 CZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov Pánska 2420 08501 czssf@centrum.sk 00179094 Košická arcidiecéza
42031541 701 CZUŠ sv. Jána Bosca Bardejov Komenského 5 08501 cizubar@centrum.sk 00179094 Košická arcidiecéza
42419271 701 Súkromná ZUŠ Bardejov Dlhý Rad 1433/30 08501 35582804 ROMA EDUCATION SLOVAKIA, KOŠICE, n.o.
42035261 701 Spoj. škola Juraja Heni Bardejov Slovenská 5 08501 sekretariat@ssjhenischa-bj.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42077150 701 Spojená škola Bardejov Štefánikova 64 08501 sekretariat@ss-bj.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00162221 701 Obchodná akadémia Bardejov Komenského 5 08528 admin@oabar.edu.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00186031 701 Centrum voľného času Bardejov Dlhý rad 12 08545 cvcbj@cvcbj.edu.sk 00321842 Mesto Bardejov
37938550 701 Gymnázium sv. J. Bosca Bardejov Komenského 5 08501 cigybar@cigybar.sk 00179094 Košická arcidiecéza
00160911 701 Gymnázium Bardejov Jiráskova 12 08570 sekretariat@gymls-bj.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37939190 701 Súkromná ZUŠ Bardejov Kutuzovova 3629 08501 info@zuskesel.sk 34515429 Eva Keselicová - KESEL
37939076 701 Súkromné gymnázium Bardejov Ul. 29. augusta 4 08501 info@sgbj.sk 90000196 Ing. Branislav Smolka
37874021 701 Základná škola Bardejov Wolkerova 10 08501 zs@zswolkerovabj.edu.sk 00321842 Mesto Bardejov
36155993 701 Hotelová akadémia Bardejov Pod Vinbargom 3 08598 sekretariat@haja-bj.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00686981 701 Súkromná SOŠ Bardejov Hviezdoslavova 11 08584 skola@sousbj.edu.sk 00168637 COOP PRODUKT SLOVENSKO
42076552 701 Súkromné CŠPP Bardejov Kutuzovova 3629 08501 jarka.zatorska@centrum.sk 90000178 PaedDr. Jarmila Zatorská
37873539 701 Základná škola Bardejov Komenského 23 08501 skola@zskombj.edu.sk 00321842 Mesto Bardejov
42235588 701 Cirkevná materská škola Bardejov Ul. sv. Jakuba 28 08501 cmsblvasilahopka@gmail.com 00179205 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
37874039 701 Základná škola s MŠ Bardejov Pod Vinbargom 1 08501 zspodvinbargom@gmail.com 00321842 Mesto Bardejov
42079322 701 Spojená škola Bardejov Pod papierňou 2671 08501 szsbj@stonline.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
30278333 701 Súkr.jazyková škola ICJ Bardejov Jiráskova 12 08501 skola@sjsicjbj.svcmi.sk 90000083 Marta Breisky
37874012 701 Základná škola Bardejov Tarasa Ševčenka 3 08555 skola@zsbkbj.edu.sk 00321842 Mesto Bardejov
37874004 701 Základná škola s MŠ Bardejov Pod Papierňou 1 08501 zspodpapiernou@gmail.com 00321842 Mesto Bardejov
17070503 701 ZŠ s MŠ pri ZZ Bardejov Bardejovské kúpele 13 08501 zsbardkupele@stonline.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
00161705 701 Str. priemyselná škola Bardejov Komenského 5 08542 sekretariat@sps-bj.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42029210 701 ZŠ s MŠ bl. Zefyrína Bardejov Poštárka 120A 08501 zspostarka@gmail.com 00586421 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
37873971 701 Základná škola Bardejov Nám.arm.gen. L.Svobodu 16 08501 zsvinbarg16@gmail.com 00321842 Mesto Bardejov
37876953 701 Základná škola Chmeľová Chmeľová 136 08633 zs.chmelova@zoznam.sk 00322075 Obec Chmeľová
37874454 701 Základná škola s MŠ Gaboltov Gaboltov 50 08602 skola@zsgaboltov.edu.sk 00321966 Obec Gaboltov
37873946 701 Základná škola s MŠ Hažlín Majerová 30 08614 skolahazlin@gmail.com 00322016 Obec Hažlín
37877461 701 Základná škola s MŠ Hertník Hertník 261 08642 zshertnik@zshertnik.sk 00322024 Obec Hertník
37782487 701 Základná škola Kružlov Kružlov 94 08604 zskruzlov@centrum.sk 00322211 Obec Kružlov
37873962 701 Základná škola Kurima Družstevná 222 08612 sekretariat@zskurima.edu.sk 00322245 Obec Kurima
37944452 701 Základná škola s MŠ Kľušov Kľušov 170 08622 zsklusov@pobox.sk 00322113 Obec Kľušov
37873954 701 Základná škola Malcov Malcov 16 08606 zsmalcov@stonline.sk 00322369 Obec Malcov
37873750 701 Základná škola Marhaň Marhaň 115 08645 skola@zsmarhan.edu.sk 00322377 Obec Marhaň
37942620 701 Základná škola s MŠ Mokroluh Mokroluh 130 08601 mokroluh@post.sk 00322407 Obec Mokroluh
37877071 701 Základná škola s MŠ Nižná Polianka Nižná Polianka 50 08636 zsnpolianka@gmail.com 00322423 Obec Nižná Polianka
37941275 701 Základná umelecká škola Raslavice Toplianska 144 08641 info@zusraslavice.sk 00322521 Obec Raslavice
37873938 701 Základná škola Raslavice Toplianska 144 08641 zsraslavicebj@gmail.com 00322521 Obec Raslavice
37943642 701 Základná škola s MŠ Richvald Richvald 85 08501 zs.richvald@post.sk 00322555 Obec Richvald
37943006 701 Základná škola s MŠ Rokytov Rokytov 4 08601 zssmsrokytov@centrum.sk 00322563 Obec Rokytov
37883658 701 Základná škola s MŠ Smilno Smilno 205 08633 skolsmilno@gmail.com 00322571 Obec Smilno
42037077 701 Súkromné CŠPP Tročany Tročany 22 08501 ssppstasakova@centrum.sk 42229031 CESTY NÁDEJE, o.z.
17070511 701 Špec. základná škola Zborov Školská 478 08633 szszborov@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
37873989 701 Spojená škola Zborov Školská 478 08633 spojenaskolazborov@gmail.com 00322741 Obec Zborov
37942603 701 Základná škola s MŠ Zlaté Zlaté 185 08601 zszlate@centrum.sk 00322750 Obec Zlaté
37942611 702 Základná škola s MŠ Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom 41 06701 skola@zshrabovec.edu.sk 00322997 Obec Hrabovec nad Laborcom
00617750 702 Stredná odborná škola Humenné Mierová 1973/79 06601 sekretariat@sosoas-he.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37874101 702 Základná škola Humenné Laborecká 66 06601 zslabhe@zslabhe.sk 00323021 Mesto Humenné
35519151 702 Základná škola Humenné Hrnčiarska 13 06601 skola@zshrnche.edu.sk 00323021 Mesto Humenné
42027667 702 Súkromná MŠ AURA Humenné Třebíčska 13 06601 sms.aura@gmail.com 37941593 Občianske združenie AURA
42088739 702 Súkromná ZUŠ Humenné Laborecká 66 06601 radovan.seko@zoznam.sk 90000223 Radovan Seko
37874586 702 Centrum voľného času Humenné Námestie slobody 1736/48 06601 cvche@cvche.edu.sk 00323021 Mesto Humenné
42341311 702 Súkromné CVČ RUTHENIA Humenné Námestie slobody 1 06601 scvcruthenia@gmail.com 42231477 Občianske združenia RUTHENIA
42419743 702 Súkr. ZUŠ Humenné Kudlovská 11 06601 35459182 Miroslav Kerekanič
37938045 702 Cirk. spojená škola Humenné Duchnovičova 24 06601 skola@gymcmhe.edu.sk 00179094 Košická arcidiecéza
37942484 702 SOŠ technická Humenné Družstevná 1737 06601 sekretariat@sostech-he.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00162132 702 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1 06601 riaditel@oa-he.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42030544 702 Súkromná ZUŠ Humenné Námestie slobody 57 06601 havrilakova@muzahe.sk 90000147 Nadežda Spišáková
42232546 702 Súkromné CVČ Humenné Ul. SNP 1 06601 barancikova@hotmail.com 34569251 PhDr. Darina Barančíková
17078393 702 Hotelová akadémia Humenné Štefánikova 28 06601 sekretariat@ha-he.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42032121 702 Súkromná materská škola Humenné Duchnovičova 26 06601 smssvetielko@gmail.com 90000117 Jana Fecurová
37945084 702 Centrum PPP a prevencie Humenné Mierová 4 06601 cpppp.he@mail.t-com.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37874071 702 Základná škola Humenné Štefánikova 31 06601 zsjanasvermu@gmail.com 00323021 Mesto Humenné
37947966 702 Základná škola s MŠ Humenné Podskalka 58 06601 zakladnj@stonline.sk 00323021 Mesto Humenné
37874098 702 Základná škola Humenné Pugačevova 1381/7 06601 skola@zspugacevhe.sk 00323021 Mesto Humenné
37876732 702 Základná škola Humenné SNP 1 06601 skola@zssnphe.edu.sk 00323021 Mesto Humenné
00161713 702 SPŠ chemická a potrav. Humenné Komenského 1 06659 sekretariat@spschap-he.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
36161667 702 Gymn. sv. J.Zlatoústeho Humenné Lesná 28 06601 skola@gjzhe.svcmi.sk 00179205 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
17070490 702 Špec. základná škola Humenné Třebíčska 16 06601 spec_zs_he@stonline.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
35520078 702 Základná škola Humenné Dargovských hrdinov 19 06601 skola@zshu.edu.sk 00323021 Mesto Humenné
37876724 702 ZŠ internátna s MŠ Humenné Kudlovská 11 06601 riaditel.zsihe@gmail.com 00323021 Mesto Humenné
42080487 702 Spojená škola int. Humenné Komenského 3 06601 szstphe@stonline.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
00160954 702 Gymnáz. gen. L. Svobodu Humenné Komenského 4 06601 sekretariat@gymagls-he.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37876741 702 Základná škola Humenné Kudlovská 11 06601 admin@zskudhe.edu.sk 00323021 Mesto Humenné
37887751 702 Súkromná materská škola Humenné 1. mája 14 06601 proalergo.via@gmail.com 36506257 PROALERGO, s.r.o.
37944312 702 Súkromné CVČ Humenné Lipová 23 06601 scvche@gmail.com 37787861 Laura, združenie mladých - stredisko Humenné
36158941 702 Základná umelecká škola Humenné Mierová 81 06601 zus@zushumenne.sk 00323021 Mesto Humenné
37947958 702 Materská škola Humenné Partizánska 22 06601 mspartizanska22@gmail.com 00323021 Mesto Humenné
00893358 702 SOŠ polytechnická Humenné Štefánikova 1550/20 06601 sekretariat@sospolytech-he.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42422132 702 Súkr. SOŠ pedagogická E Humenné Lesná 909/28 06601 info@ebghe.sk 37896695 Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť n.o., Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft e.V.
00606740 702 Str. zdravotnícka škola Humenné Lipová 32 06601 skola@szshe.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37874080 702 Základná škola s MŠ Kamenica nad Cirochou Osloboditeľov 204 06783 skola@zskamenicanc.edu.sk 00323101 Obec Kamenica nad Cirochou
37876970 702 Základná škola s MŠ Košarovce Košarovce 16 09406 zskosarovce@stonline.sk 00332496 Obec Košarovce
36158933 702 Základná škola s MŠ Koškovce Koškovce 134 06712 zskoskovce@in.slovanet.sk 00323179 Obec Koškovce
37941658 702 Základná škola s MŠ Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou 250 06782 zsmocir@zsmocir.edu.sk 00323250 Obec Modra nad Cirochou
37940040 702 Základná škola s MŠ Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce 107 06711 zsnizneladickovce@post.sk 00323306 Obec Nižné Ladičkovce
37874390 702 Základná škola Ohradzany Ohradzany 162 06722 zs.ohradzany@centrum.sk 00323322 Obec Ohradzany
37876562 702 Základná škola s MŠ Papín Papín 199 06733 zspapin@zspapin.edu.sk 00323381 Obec Papín
42082358 702 Súkromné CVČ Ptičie Ptičie 97 06741 scvcpticie@gmail.com 35459182 Miroslav Kerekanič
37876961 702 Základná škola Ruská Poruba Ruská Poruba 8 09408 zsruskaporuba@stonline.sk 00332780 Obec Ruská Poruba
37874381 702 Základná škola s MŠ Topoľovka Topoľovka 1 06745 skola@zstopolovka.edu.sk 00323659 Obec Topoľovka
37877038 702 Základná škola Turcovce Turcovce 1 06723 skola@zsturcovce.edu.sk 00323667 Obec Turcovce
37792059 702 Základná škola s MŠ Udavské Udavské 80 06731 skola@zsudavske.edu.sk 00323683 Obec Udavské
37876660 702 Základná škola s MŠ Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov 63 06732 zssmsvh@gmail.com 00323799 Obec Vyšný Hrušov
42227364 702 Súkromné CVČ Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov 63 06732 scvcvysnyhrusov@gmail.com 90000230 Mgr. Nataša Barňáková
42088551 703 Súkromná ZUŠ Červený Kláštor Červený Kláštor 63 05906 rosnicka.zus@gmail.com 42087236 Rosnička o.z.
42084164 703 Základná škola s MŠ Holumnica Holumnica 121 05994 zs.holumnica@gmail.com 00326186 Obec Holumnica
37874314 703 Materská škola Huncovce Huncovce 231 05992 mshuncovce@azet.sk 00326232 Obec Huncovce
36158895 703 Základná škola Huncovce Školská 212 05992 riaditel@zshuncovce.sk 00326232 Obec Huncovce
42419492 703 Súkromné CPPPaP Huncovce Školská 212/19 05992 poradnalitvinska@centrum.sk 90000174 Mgr. Štefánia Litvinská
42038863 703 Súkromné CŠPP Huncovce Školská 212/19 05992 poradnalitvinska@centrum.sk 90000174 Mgr. Štefánia Litvinská
42028990 703 Základná škola Ihľany Ihľany 127 05994 i.miturova127@gmail.com 00326241 Obec Ihľany
37874349 703 Základná škola s MŠ Jurské Jurské 40 05994 zsjurske@zsjurske.edu.sk 00326275 Obec Jurské
37874268 703 Základná škola s MŠ Kežmarok Nižná brána 8 06001 riaditelnbkk@gmail.com 00326283 Mesto Kežmarok
37880012 703 Stredná odborná škola Kežmarok Garbiarska 1 06001 souskk@isternet.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42339952 703 Súkromné OU Kežmarok Biela voda 2 06001 soukezmarok@gmail.com 42092167 Biela voda, n.o.
37874179 703 Materská škola Kežmarok Karola Kuzmányho 41 06001 mskuzmanyhokk@centrum.sk 00326283 Mesto Kežmarok
37874136 703 Materská škola Kežmarok Možiarska 1 06001 msmoziarska@gmail.com 00326283 Mesto Kežmarok
42075441 703 Súkromná materská škola Kežmarok Kušnierska brána 3 06001 jankast@mail.t-com.sk 90000173 Jana Štogerová
37880292 703 Centrum PPP a prevencie Kežmarok Mučeníkov 4 06001 centrumkezmarok@mail.t-com.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
00160962 703 Gymn. P. O.Hviezdoslava Kežmarok Hviezdoslavova 20 06014 sekretariat@gympoh-kk.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37874161 703 Materská škola Kežmarok Cintorínska 3 06001 zelmira.haniskova@gmail.com 00326283 Mesto Kežmarok
35553189 703 Súkromné gymnázium Kežmarok Slavkovská 2064/19C 06001 nadkesaj@gmail.com 31992315 Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj
36158976 703 Základná škola Kežmarok Hradné námestie 38 06011 skola@zshradnekk.edu.sk 00326283 Mesto Kežmarok
00162175 703 Hotelová akadémia Kežmarok MUDr. Alexandra 29 06015 sekretariat@haob-kk.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
17151996 703 Súkr. školský internát Kežmarok Garbiarska 1 06001 mail@dmkezmarok.sk 36507911 DM - Kežmarok, s.r.o.
42035724 703 ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok Petržalská 21 06001 skola@skola-sv-kriza.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
51076438 703 Súkromná spojená škola Kežmarok Biela voda 2 06001 ssoskk@gmail.com 42092167 Biela voda, n.o.
36159026 703 Základná umelecká škola Kežmarok Hviezdoslavova 12 06001 zus.kk@stonline.sk 00326283 Mesto Kežmarok
17070481 703 Špec. základná škola Kežmarok Kostolné námestie 28 06001 szskezmarok@centrum.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37945670 703 Základná umelecká škola Kežmarok Petržalská 21 06001 zuspetrzalska@gmail.com 00326283 Mesto Kežmarok
36155667 703 Stredná umelecká škola Kežmarok Slavkovská 19 06001 skola@suskk.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00159468 703 Stredná odborná škola Kežmarok Kušnierska brána 349/2 06001 sekretariat@soskezmarok.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
36158968 703 Základná škola Kežmarok Dr. Daniela Fischera 2 06001 zsfischera@zsfiskk.sk 00326283 Mesto Kežmarok
42088381 703 Súkromná SOŠ Kežmarok Biela voda 2 06001 ssoskk@gmail.com 42092167 Biela voda, n.o.
37938096 703 Centrum voľného času Kežmarok Gen. Štefánika 47 06001 centrumkezmarok@gmail.com 00326283 Mesto Kežmarok
37874152 703 Materská škola Kežmarok Severná 5 06001 kopkasovaseverna@centrum.sk 00326283 Mesto Kežmarok
42238722 703 Cirkevné CVČ Krížová Ves Krížová Ves 252 05901 ccvckv@gmail.com 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
37874209 703 Základná škola Krížová Ves Krížová Ves 43 05901 zs_krizova_ves@stonline.sk 00326305 Obec Krížová Ves
36158917 703 Spojená škola Lendak Školská 535/5 05907 rriaditel@zslendak.sk 00326321 Obec Lendak
37877020 703 Základná škola s MŠ Mlynčeky Mlynčeky 15 05976 zsmsmlynceky@centrum.sk 00326411 Obec Mlynčeky
42237131 703 Súkromné CVČ Podhorany Podhorany 68 05993 podhoranyscvc@gmail.com 37870955 Červík-Ekotur, o.z.
42419077 703 Súkromná ZUŠ Podhorany Podhorany 68 05993 37870955 Červík-Ekotur, o.z.
42077869 703 Základná umelecká škola Rakúsy Rakúsy 33 05976 zus.rakusy@szm.sk 00326488 Obec Rakúsy
37874357 703 Základná škola s MŠ Rakúsy Rakúsy 81 05976 zssms.rakusy@gmail.com 00326488 Obec Rakúsy
42077877 703 Centrum voľného času Rakúsy Rakúsy 81 05976 cvc.rakusy@gmail.com 00326488 Obec Rakúsy
42087350 703 Súkromné CVČ Slovenská Ves Slovenská Ves 50 05902 strisovskacvc@gmail.com 90000221 PhDr. Lenka Strišovská
37874187 703 Základná škola s MŠ Slovenská Ves Slovenská Ves 313 05902 janahanigovska@gmail.com 00326500 Obec Slovenská Ves
17070473 703 Špec. základná škola Spišská Belá Zimná 21 05901 skolabela21@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
37874292 703 Materská škola Spišská Belá Mierová 1 05901 ms.spisskabela@gmail.com 00326518 Mesto Spišská Belá
37792041 703 Základná škola J.M.P. Spišská Belá Moskovská 20 05901 zspetzvalova@azet.sk 00326518 Mesto Spišská Belá
37874233 703 Základná škola M.R. Šte Spišská Belá Štefánikova 19 05901 sekretariat@zsstefsbela.edu.sk 00326518 Mesto Spišská Belá
37936867 703 Základná umelecká škola Spišská Belá Zimná 12 05901 zusspisskabela@gmail.com 00326518 Mesto Spišská Belá
42232228 703 Spojená škola Spišská Stará Ves Štúrova 231/123 06101 riaditelka231@gmail.com 00326526 Mesto Spišská Stará Ves
37874217 703 Základná škola s MŠ Spišské Hanušovce Spišské Hanušovce 66 05904 zs.sphanusovce@gmail.com 00326551 Obec Spišské Hanušovce
42231141 703 Súkromné CŠPP Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 2 05976 bba@centrum.sk 44057288 Mgr. Beáta Breuerová
37874195 703 Základná škola s MŠ Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 33 05976 skolastrane@gmail.com 00326593 Obec Stráne pod Tatrami
42237122 703 Súkromné CVČ Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 2 05976 stranepodtatramiscvc@gmail.com 37870955 Červík-Ekotur, o.z.
17070465 703 Špec. základná škola Toporec Kostolná 303/18 05995 skola@ostoporec.svcmi.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
36158950 703 Základná škola Toporec Školská 7/6 05995 skola@zstoporec.edu.sk 00326631 Obec Toporec
37874225 703 Základná škola s MŠ Veľká Lomnica Školská 267 05952 skola@zsvlomnica.edu.sk 00326666 Obec Veľká Lomnica
42079209 703 Spojená škola Veľká Lomnica Železničná 115 05952 riaditel@szsvlomnica.edu.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
42227810 703 Centrum voľného času Veľká Lomnica Školská 267 05952 tokarova.emilia@centrum.sk 00326666 Obec Veľká Lomnica
37874276 703 Základná škola s MŠ Vlková Vlková 18 05972 zsvlkova@azet.sk 00326704 Obec Vlková
42088577 703 Súkromné CVČ Vlkovce Vlkovce 70 05971 rosnicka.zus@gmail.com 42087236 Rosnička o.z.
37876929 703 Základná škola s MŠ Vlkovce Vlkovce 70 05971 zsvlkovce@szm.sk 00326712 Obec Vlkovce
42088569 703 Súkromný ŠKD Vlkovce Vlkovce 70 05971 sskd@ozrosnicka.sk 42087236 Rosnička o.z.
37874241 703 Základná škola Vrbov Vrbov 266 05972 zsvrbov@zsvrbov.edu.sk 00326721 Obec Vrbov
37879804 703 Materská škola Vrbov Vrbov 216 05972 msvrbov@gmail.com 00326721 Obec Vrbov
36158984 703 Základná škola Ľubica Školská 1 05971 zslubica@zslubica.sk 31942547 Obec Ľubica
42238749 703 Základná umelecká škola Ľubica Školská 1 05971 kamila.repperova@obeclubica.sk 31942547 Obec Ľubica
42343941 703 Materská škola Ľubica Gen. Svobodu 40 05971 mslubica@mail.t-com.sk 31942547 Obec Ľubica
37942697 704 Základná škola s MŠ Bijacovce Bijacovce 5 05306 zsbijacovce@azet.sk 00328961 Obec Bijacovce
00158925 704 Stredná odborná škola l Bijacovce Bijacovce 1 05306 sekretariat@sos-bijacovce.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
50481495 704 Spojená škola Bijacovce Bijacovce 1 05306 sekretariat@sos-bijacovce.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42077818 704 Súkromné CVČ Domaňovce Domaňovce 31 05302 maria.garcarova@gmail.com 90000179 Mgr. Andrea Garčárová
42083460 704 Základná škola s MŠ Domaňovce Domaňovce 30 05302 zsdomanovce@gmail.com 00329037 Obec Domaňovce
37936875 704 Materská škola Dravce Dravce 73 05314 msdravce73@gmail.com 00329045 Obec Dravce
42343135 704 Centrum voľného času Granč-Petrovce Gašparovec 107/8 05305 00329070 Obec Granč - Petrovce
42341809 704 Súkromné CŠPP Jablonov Jablonov 165 05303 poradna@scsppjablonov.sk 90000269 Mgr. Dáša Ďuricová
42026644 704 Základná škola s MŠ Jablonov Jablonov 209 05303 zsmsjablonov@gmail.com 00329193 Obec Jablonov
37947737 704 ZŠ s MŠ J. Nepomuckého Klčov Klčov 28 05302 zsms_klcov@post.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
42227836 704 Centrum voľného času Klčov Klčov 112 05302 cvc.klcov@gmail.com 00329240 Obec Klčov
42035732 704 ZUŠ sv. J. Nepomuckého Klčov Klčov 156 05302 sestry.klcov@stonline.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
37879391 704 Materská škola Levoča Gašpara Haina 36 05401 msghaina@levonetmail.sk 00329321 Mesto Levoča
00162833 704 Stredná pedagog. škola Levoča Bottova 15A 05411 sekretariat@spgs-le.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37937731 704 Str. zdravotnícka škola Levoča Kláštorská 24A 05401 szs@szslevoca.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
37879413 704 Materská škola Levoča Predmestie 26 05401 mspredmestie26@gmail.com 00329321 Mesto Levoča
37791851 704 Základná škola Levoča Jána Francisciho 11 05401 franc@stonline.sk 00329321 Mesto Levoča
17082447 704 Gymnázium sv. F. Assis. Levoča Kláštorská 24 05401 skola@gsfalev.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
42090199 704 Spojená škola int. Levoča Nám. Štefana Kluberta 2 05401 skola@nevidiaci.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37874110 704 Centrum voľného času Levoča Jána Francisciho 635/10 05401 cvcolymp@centrum.sk 00329321 Mesto Levoča
37879375 704 Materská škola Levoča m. č. Levočské Lúky 3 05401 mslevoca@mail.t-com.sk 00329321 Mesto Levoča
42090598 704 Spoj. škola J. V. int. Levoča Kláštorská 24/a 05401 skola@zssluchle.svcmi.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
42344760 704 Súkromná ZŠ Levoča Kláštorská 37 05401 skolasukromna@levoca.eu 90000300 PaedDr. Ľubomíra Kučková
37785834 704 Základná škola Levoča Gašpara Haina 37 05401 zsghle@zsghle.sk 00329321 Mesto Levoča
42085390 704 Spojená škola int. Levoča Nám. Štefana Kluberta 1 05401 sounevidiacich@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
37879383 704 Materská škola Levoča Gustáva Hermana 9 05401 mshermanka@gmail.com 00329321 Mesto Levoča
00161039 704 Gymn. J. F.- Rimavského Levoča Kláštorská 37 05401 skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
17070449 704 Špec. základná škola Levoča Fraňa Kráľa 3 05401 szsfk@szskralalv.edu.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37873792 704 Základná škola Levoča Nám. Štefana Kluberta 10 05401 klubert@stonline.sk 00329321 Mesto Levoča
37873873 704 Materská škola Levoča Jána Francisciho 8/1674 05401 materske@stonline.sk 00329321 Mesto Levoča
37879405 704 Materská škola Levoča Železničný riadok 3 05401 mszeleznicnyriadok@levoca.eu 00329321 Mesto Levoča
00159514 704 SOŠ Majstra Pavla Levoča Kukučínova 9 05427 sekretariat@sos-mpavla-le.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37873857 704 Základná umelecká škola Levoča Nám. Majstra Pavla 48 05401 zuslevoca@vmnet.sk 00329321 Mesto Levoča
37945068 704 Centrum PPP a prevencie Levoča Ružová 91/1 05401 cpppple@mail.t-com.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37873865 704 Základná škola Nižné Repaše Nižné Repaše 107 05371 zsniznerepase@spisnet.sk 00329410 Obec Nižné Repaše
37873814 704 Základná škola Spišské Podhradie Palešovo námestie 9 05304 direktor@zspalnam.sk 00329622 Mesto Spišské Podhradie
37873831 704 Základná škola Spišské Podhradie Školská 3 05304 zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk 00329622 Mesto Spišské Podhradie
37879111 704 Základná umelecká škola Spišské Podhradie sídlisko Hrad 28 05304 zussppodhradie@azet.sk 00329622 Mesto Spišské Podhradie
42236487 704 Súkromné CPPPaP Spišský Hrhov Ul. ČSA 33 05302 lorkovapatricia@zoznam.sk 90000224 PaedDr. Patrícia Lorková
42089018 704 Centrum voľného času Spišský Hrhov Komenského 2 05302 cvchrhov@cvchrhov.sk 00329592 Obec Spišský Hrhov
00163376 704 Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36 05302 rcsphrhov@rcsphrhov.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
42089085 704 Súkromné CŠPP Spišský Hrhov Ul. ČSA 33 05302 lorkovapatricia@zoznam.sk 90000224 PaedDr. Patrícia Lorková
37873822 704 Základná škola s MŠ Spišský Hrhov Komenského 2 05302 skola@zsshrhov.edu.sk 00329592 Obec Spišský Hrhov
42087929 704 Základná umelecká škola Spišský Hrhov SNP 363/13 05302 spissky.hrhov@vmnet.sk 00329592 Obec Spišský Hrhov
42384451 704 Súkromná ZUŠ Spišský Štvrtok Školská 255/6 05314 agla.zus@gmail.com 42379709 Rosnička Art
37873920 704 Základná škola Spišský Štvrtok Školská 255/6 05314 riaditel@zsspistv.edu.sk 00329631 Obec Spišský Štvrtok
37876945 705 Základná škola s MŠ Habura Habura 49 06752 skola@zshabura.edu.sk 00322954 Obec Habura
00161055 705 Gymnázium Medzilaborce Duchnovičova 13 06813 sekretariat@gym-ml.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37874063 705 Základná škola Medzilaborce Komenského 135/6 06801 kocanovaem@gmail.com 00323233 Mesto Medzilaborce
31984657 705 ŠMŠ sv. Nikolaja Medzilaborce Duchnovičova 506 06801 skola@smssvnikml.svcmi.sk 00179167 Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove
42077401 705 SOŠ pri RC sv.Nikolaja Medzilaborce Duchnovičova 506 06801 sv.nikolaj@stonline.sk 00179167 Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove
42039304 705 Centrum voľného času Medzilaborce Mierová 335/22 06801 polohova@centrum.sk 00323233 Mesto Medzilaborce
37942506 705 SOŠ A. Warhola Medzilaborce Duchnovičova 506 06801 sosaw@post.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37874055 705 Základná škola Medzilaborce Duchnovičova 480/29 06801 zsduch@stonline.sk 00323233 Mesto Medzilaborce
00144428 705 Špeciálna ZŠ s MŠ int. Medzilaborce Duchnovičova 479 06801 skola@osiduchme.svcmi.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37876716 705 Základná umelecká škola Medzilaborce Mierová 328/8 06801 zusmedzilaborce@centrum.sk 00323233 Mesto Medzilaborce
50293630 705 Praktická škola Medzilaborce Duchnovičova 479 06801 skola@osiduchme.svcmi.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37937863 705 Reedukačné centrum Medzilaborce Duchnovičova 506 06801 sv.nikolaj@stonline.sk 00179167 Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove
50617265 705 Spojená škola int. Medzilaborce Duchnovičova 479 06801 ssiml@mail.telekom.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37876708 705 Základná škola s MŠ Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom 278 06701 zsradvan@centrum.sk 00323454 Obec Radvaň nad Laborcom
37879723 706 Materská škola Batizovce Komenského 301 05935 msbatizovce@gmail.com 00326119 Obec Batizovce
37879731 706 Základná škola Batizovce Komenského 333 05935 skolabatizovce@gmail.com 00326119 Obec Batizovce
42340080 706 Súkromné CPPPaP Gerlachov Gerlachov 402 05942 daniela.ter@gmail.com 90000275 PhDr. Daniela Faixová
37942379 706 Základná škola s MŠ Gerlachov Mlynská 21 05942 zssms@inmail.sk 00326151 Obec Gerlachov
42340071 706 Súkromné CŠPP Gerlachov Gerlachov 402 05942 daniela.ter@gmail.com 90000275 PhDr. Daniela Faixová
37876058 706 Základná škola Hranovnica Sládkovičova 501/15 05916 riaditel@zshranovnica.sk 00326224 Obec Hranovnica
42231728 706 Základná škola s MŠ Kravany Kravany 241 05918 zssmskravany@gmail.com 00326291 Obec Kravany
37876490 706 Základná škola s MŠ Liptovská Teplička Ul.Štefana Náhalku 396/10 05940 riaditel.zslt@gmail.com 00326330 Obec Liptovská Teplička
42084318 706 Súkromná materská škola Lučivná Lučivná 290 05931 skola@tkl.sk 37887963 Kúpeľná škola Lučivná, n.o.
42084300 706 Súkromná ZŠ Lučivná Lučivná 290 05931 skola@tkl.sk 37887963 Kúpeľná škola Lučivná, n.o.
37876473 706 Základná škola s MŠ Lučivná Lučivná 75/7 05931 zslucivna@gmail.com 00326356 Obec Lučivná
17068215 706 Základná škola s MŠ Poprad Tajovského ulica 2764/17 05801 zs.taj.pp@gmail.com 00326470 Mesto Poprad
42235251 706 Súkromná základná škola Poprad Rovná 597/15 05801 lifeacademy@lifeacademy.sk 44405847 Life Academy, s. r. o.
00162167 706 Obchodná akadémia Poprad Murgašova 94 05801 oa@oapoprad.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37880021 706 Centrum PPP a prevencie Poprad J. Curie 3760/2 05801 ppppoprad@ppppoprad.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
42421411 706 Súkromná MŠ Poprad Alžbetina 416/30 05801 36766399 Kreatívne centrum, s.r.o.
37876899 706 Spojená škola Poprad Letná ulica 3453/34 05801 ssletnapoprad@gmail.com 00326470 Mesto Poprad
37791605 706 Základná škola s MŠ Poprad Jarná ulica 3168/13 05801 skola@zsjarnapp.edu.sk 00326470 Mesto Poprad
42028566 706 Súkromné gymnázium Poprad Rovná 597/15 05801 lifeacademy@lifeacademy.sk 44405847 Life Academy, s. r. o.
36166952 706 Školský internát Poprad Karpatská 9 05801 sekretariat@si-pp.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00893102 706 SOŠ elektrotechnická Poprad Hlavná 1400/1 05951 riaditel@soselektro-pp.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42090202 706 Spojená škola Poprad Partizánska 2 05801 skola@ospp.svcmi.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
17068193 706 Základná škola s MŠ Poprad Koperníkova ulica 1707/21 05801 riaditelzsppma@gmail.com 00326470 Mesto Poprad
35515147 706 Jazyková škola Poprad Dominika Tatarku 4666/7 05801 sekretariat@js-pp.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00162931 706 Odborné učilište int. Poprad Šrobárova 20 05801 oupoprad@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
00186767 706 Centrum voľného času Poprad Ulica mládeže 2688/13 05801 cvcpoprad@gmail.com 00326470 Mesto Poprad
37942743 706 Cirk. spojená škola Poprad Dlhé hony 3522/2 05801 scspp@scspp.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
00521817 706 Stredisko služieb škole Poprad Brokoffova ulica 595/30 05801 ssskole@orangemail.sk 00326470 Mesto Poprad
50508601 706 Súkromná materská škola Poprad Hviezdoslavova 5109/2 05801 46800379 TROJRUŽA, s.r.o.
17068223 706 Základná škola s MŠ Poprad Vagonárska ulica 1600/4 05801 skola@zsspsobota.sk 00326470 Mesto Poprad
37873881 706 Základná škola s MŠ Poprad Ul. Fraňa Kráľa 2086/2 05801 zsvelka@zskralapp.edu.sk 00326470 Mesto Poprad
00686964 706 Súkromná SOŠ Poprad Ulica SNP 1253 05801 sekretariat@souspp.edu.sk 00168637 COOP PRODUKT SLOVENSKO
42083788 706 Spojená škola Poprad Dominika Tatarku 4666/7 05819 gpdt@stonline.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
17068207 706 Základná škola s MŠ Poprad Dostojevského ul. 2616/25 05801 zsdostpp@gmail.com 00326470 Mesto Poprad
00891541 706 SOŠ technická Poprad Kukučínova 483/12 05801 sekretariat@sostech-pp.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00161802 706 Str. priemyselná škola Poprad Mnoheľova 828 05846 sekretariat@sps-pp.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42034442 706 Súkromná materská škola Poprad Jarná ulica 3168/13 05801 1.smsstella@centrum.sk 37946188 Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy Stella
37876911 706 Základná škola s MŠ Poprad Komenského ulica 587/15 05801 zssmskompp@gmail.com 00326470 Mesto Poprad
00161098 706 Gymnázium Poprad Kukučínova 4239/1 05839 sekretariat@gym-pp.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42077133 706 Stredná odborná škola Poprad Okružná 761/25 05801 sekretariat@sos-pp.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00606791 706 Str. zdravotnícka škola Poprad Levočská 5 05850 skola@szspp.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42039371 706 Súkromná SOŠ Poprad Ul. 29. augusta 4812 05801 riaditel@tatranskaakademia.sk 37886223 Tatranská akadémia n.o.
37791591 706 Základná škola s MŠ Poprad Francisciho ulica 832/21 05801 1.zs.francisciho@gmail.com 00326470 Mesto Poprad
36165492 706 Základná umelecká škola Poprad Štefánikova ulica 99/72 05801 umeleckaskola@sinet.sk 00326470 Mesto Poprad
42235260 706 Súkromná materská škola Poprad Rovná 597/15 05801 lifeacademy@lifeacademy.sk 44405847 Life Academy, s. r. o.
37876066 706 Základná škola s MŠ Spišská Teplica Školská 311 05934 zsms.spteplica@gmail.com 00326534 Obec Spišská Teplica
42232074 706 Centrum voľného času Spišské Bystré Školská 8 05918 cvcspbystre@gmail.com 00326542 Obec Spišské Bystré
37876031 706 Základná škola s MŠ Spišské Bystré Michalská 398/8 05918 zsspbystre@gmail.com 00326542 Obec Spišské Bystré
17070333 706 Špec. základná škola Spišský Štiavnik Slnečná 421 05914 szsbobovska@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
37785681 706 Základná škola Spišský Štiavnik Slnečná 422 05914 riaditelka@zsspisskystiavnik.sk 00326569 Obec Spišský Štiavnik
17070341 706 Špec. základná škola Svit Mierová 166/171 05921 skola@szs-svit.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
17068975 706 Základná škola Svit Komenského 2 05921 zssvit@zssvit.eu 00326607 Mesto Svit
42083575 706 Súkromná ZUŠ Fantázia Svit Ul. SNP 145/9 05935 skolafantazia@skolafantazia.eu 36516317 Fantázia Svit s.r.o.
37947541 706 Stredná odborná škola Svit Štefánikova 39 05921 sekretariat@sos-svit.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
51102137 706 Spojená škola Svit Mierová 134 05921 zs@zsmierusvit.edu.sk 00326607 Mesto Svit
51048418 706 Materská škola Svit Mierová 141 05921 mssvit@stonline.sk 00326607 Mesto Svit
36158267 706 Základná škola Svit Mierová 134 05921 zs@zsmierusvit.edu.sk 00326607 Mesto Svit
42421764 706 Súkromná materská škola Svit Hviezdoslavova 65 05921 kidsfun@kidsfun.sk 45884633 Kidsfun s. r. o.
37876520 706 Základná umelecká škola Svit Kpt. Nálepku 107 05921 zussvit@gmail.com 00326607 Mesto Svit
37876431 706 Základná škola s MŠ Veľký Slavkov Školská 240 05991 zssmsvslavkov@centrum.sk 00326674 Obec Veľký Slavkov
37876457 706 Základná škola s MŠ Vikartovce Školská 138/6 05919 zakladnaskola.vikartovce@gmail.com 00326691 Obec Vikartovce
37876481 706 Základná škola s MŠ Vydrník Vydrník 121 05914 skola@zsvydrnik.edu.sk 00326747 Obec Vydrník
00893552 706 Stredná odborná škola Vysoké Tatry Horný Smokovec 26 06201 sekretariat@sos-hsmokovec.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42228662 706 Súkrom. škola v prírode Vysoké Tatry Tatranská Lomnica 71 05960 tomasbalogh1993@gmail.com 50916173 Mgr. Tomáš Balogh
36165051 706 Základná škola s MŠ Vysoké Tatry Dolný Smokovec 21 05981 zsdsmokovec@gmail.com 00326585 Mesto Vysoké Tatry
42236541 706 Súkromné CPPPaP Vysoké Tatry Dolný Smokovec 21 05981 kubinsky@poradna-tatry.sk 40324931 Mgr. Marcel Kubinský
37876902 706 Základná umelecká škola Vysoké Tatry Tatranská Lomnica 123 05960 zustl@stonline.sk 00326585 Mesto Vysoké Tatry
42086809 706 Súkromné CŠPP Vysoké Tatry Dolný Smokovec 21 05981 kubinsky@poradna-tatry.sk 40324931 Mgr. Marcel Kubinský
00186759 706 Škola v prírode Vysoké Tatry Tatranská Lesná 3/8 05960 sekretariat@svpdraj-tlesna.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
17070376 706 ZŠ s MŠ pri ZZ Vysoké Tatry Dolný Smokovec 70 05981 skola@sudtarch.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37876015 706 Základná škola Vysoké Tatry Tatranská Lomnica 123 05960 zstatrlomnica@gmail.com 00326585 Mesto Vysoké Tatry
37876465 706 Základná škola s MŠ Ždiar Ždiar 255 05955 zszdiar@gmail.com 00326780 Obec Ždiar
37876546 706 Základná umelecká škola Štrba Ul. Hlavná 143/40 05938 zusstrba@gmail.com 00326615 Obec Štrba
42232210 706 Centrum voľného času Štrba Školská 168/3 05938 00326615 Obec Štrba
42232261 706 Súkromné CVČ Štrba Hlavná 188/67 05938 37938029 M-klub Štrba - obecný klub mladých
37876040 706 Základná škola Štrba Školská 168/3 05938 zsstrba@zsstrba.sk 00326615 Obec Štrba
42343747 706 Materská škola Štrba Čsl. armády 72/88 05938 materskaskolastrba@mail.t-com.sk 00326615 Obec Štrba
37873911 706 Základná škola s MŠ Šuňava SNP 469 05939 zssunava@gmail.com 00326437 Obec Šuňava
37876023 706 Základná škola s MŠ Švábovce Švábovce 180 05912 riaditelzssvabovce@gmail.com 00326623 Obec Švábovce
37876694 707 Základná škola s MŠ Bajerov Bajerov 96 08241 zsbajerov@centrum.sk 00326801 Obec Bajerov
37876775 707 Základná škola s MŠ Bzenov Bzenov 143 08242 zsbzenov@zoznam.sk 00326895 Obec Bzenov
37877135 707 Základná škola Chmeľov Chmeľov 161 08215 skola.chmelov@centrum.sk 00327115 Obec Chmeľov
37876791 707 Základná škola s MŠ Chminianska Nová Ves Školská 28 08233 zschnv@zschnv.edu.sk 00327140 Obec Chminianska Nová Ves
42089841 707 Spojená škola Chminianske Jakubovany Chminianske Jakubovany 21 08233 skola@szschminjak.edu.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37877054 707 Základná škola Červenica Červenica 61 08207 zscervenica@gmail.com 00326917 Obec Červenica
42227372 707 Evanjelická spoj. škola Červenica Červenica 114 08207 essi.cervenica@gmail.com 31997520 Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
37876848 707 Základná škola Drienov Nám. kpt. Nálepku 12 08204 zsdrienov@pobox.sk 00326984 Obec Drienov
37877011 707 ZŠ s MŠ Fintice Grófske nádvorie 209/2 08216 zsfintice@gmail.com 00327018 Obec Fintice
42237041 707 Centrum voľného času Fintice Grófske nádvorie 209/2 08216 00327018 Obec Fintice
37796828 707 CMŠ sv. Márie Goretti Fintice Fintice 201/1 08216 maria.krivaleskova@gmail.com 00179094 Košická arcidiecéza
42421217 707 Súkromná ZUŠ Fulianka Fulianka 9 08212 krizalkovic@gmail.com 34327533 Paed. Dr. Mária Križalkovičová - RIVER
37947672 707 Základná škola s MŠ Gregorovce Gregorovce 93 08266 skola@zsgregorovce.edu.sk 00327051 Obec Gregorovce
37877496 707 Základná škola s MŠ Hermanovce Hermanovce 374 08235 zs.mshermanovce@post.sk 00327085 Obec Hermanovce
37877089 707 Základná škola s MŠ Hrabkov Hrabkov 159 08233 admin@zshrabkov.edu.sk 00327093 Obec Hrabkov
50954296 707 Súkromná ZUŠ Kapušany Hlavná 367/7 08212 kapusany.szus@gmail.com 90000314 Igor Kasala
37873253 707 Základná škola s MŠ Kapušany Hlavná 367/7 08212 riaditel@zskapusany.edu.sk 00327239 Obec Kapušany
17151503 707 CZŠ sv. Michala Kendice Kendice 424 08201 czskendice@czskendice.edu.sk 00179094 Košická arcidiecéza
50300083 707 Súkromná ZUŠ Lemešany Lemešany 154 08203 szus.lemesany@gmail.com 90000263 PaedDr. Miroslav Kobelák PhD.
37876988 707 Základná škola s MŠ Lemešany Lemešany 154 08203 zs@zslemesany.edu.sk 00327344 Obec Lemešany
37877097 707 Základná škola s MŠ Lipovce Lipovce 125 08236 zssmslipovce@gmail.com 00327387 OBEC Lipovce
36162680 707 Špec. základná škola Malý Slivník Malý Slivník 28 08267 szsmalyslivnik28@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
42382378 707 Základná škola Medzany Medzany 182 08221 zsmedzany182@gmail.com 17149002 Obec Medzany
37873237 707 Základná škola Petrovany Petrovany 274 08253 skola@zspetrovany.edu.sk 00327603 Obec Petrovany
37870548 707 Súkromná OA Prešov Petrovianska 34 08005 soapo@soapo.sk 30310873 Andrej Šoltýs
36159077 707 Základná umelecká škola Prešov Baštová 23 08001 zusmmoyzesa@mail.t-com.sk 00327646 Mesto Prešov
17078482 707 SOŠ obchodu a služieb Prešov Sídl. dukl. hrdinov 3 08134 sekretariat@sosoaspo.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
50803042 707 Súkromná ZŠ Prešov Pod Kalváriou 36 08001 info@veselaskola.sk 90000309 Mgr. Lucia Pribullová
36159042 707 Základná škola Prešov Československej armády 22 08001 zscslarmady@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
37877216 707 Základná škola Prešov Mirka Nešpora 2 08001 nespora2@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
00158216 707 Školské hospodárstvo Prešov Cemjata 3 08001 sekretariat@sh-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42385440 707 Súkromná ZŠ Prešov Bernolákova 21 08001 skola-adhd@skola-adhd.sk 90000294 Ing. Stanislav Harčarík
17078440 707 SOŠ dopravná Prešov Konštantínova 2 08001 sekretariat@sosdop-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00162183 707 Obchodná akadémia Prešov Volgogradská 3 08001 sekretariat@oa-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
36159093 707 Základná umelecká škola Prešov Októbrová 32 08001 zusvo32@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
37877305 707 Súkr. základná škola Prešov Mukačevská 1 08001 zsmukacev@zsmukacevpo.edu.sk 47342242 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
17151635 707 CZŠ sv. Gorazda Prešov Solivarská 49 08005 skola@czsgorazdpo.edu.sk 00179094 Košická arcidiecéza
00698288 707 Str. zdravotnícka škola Prešov Kmeťovo stromoradie 1 08001 riaditel@szssvbazpo.edu.sk 00586439 Rád sestier sv. Bazila Veľkého
42085454 707 Materská škola Prešov Bernolákova 19 08001 ms.bernolakova19@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
00162191 707 Hotelová akadémia Prešov Baštová 32 08085 sekretariat@ha-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42079861 707 Spojená škola Prešov Matice slovenskej 11 08001 szsmslovpo@szsmslovpo.edu.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
00161101 707 Gymnázium J. A. Raymana Prešov Mudroňova 20 08001 info@gjar-po.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42085471 707 Materská škola Prešov Čapajevova 17 08001 ms.capajevova@condornet.sk 00327646 Mesto Prešov
37880080 707 Stredná odborná škola Prešov Košická 20 08001 sekretariat@sos-kosicka-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37940031 707 Súkromná SOŠ Prešov Masarykova 2 08001 ssospt@gmail.com 90000086 PaedDr. Jozef Vaľko
37877160 707 Základná škola Prešov Lesnícka 1 08005 zslespo@zslespo.edu.sk 00327646 Mesto Prešov
37946765 707 Spojená škola Prešov Ľ. Podjavorinskej 22 08005 info@spojenaskola.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42085497 707 Materská škola Prešov Československej armády 20 08001 mscsl.armady@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
42037425 707 Spoj. škola P. Sabadoša Prešov Duklianska 2 08001 iv.borovsky@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
00520331 707 Súkr. školský internát Prešov Sabinovská 2 08001 skola@dmsabpo.svcmi.sk 36508110 Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, s.r.o.
42077168 707 Spojená škola Prešov Kollárova 10 08001 sekretariat@ss-kollarova-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
35514761 707 Jazyková škola Prešov Plzenská 10 08001 skola@sjsplpo.svcmi.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42232325 707 Súkromná ZUŠ ELBA Prešov Smetanova 2 08001 skola@skola.sk 37051890 Ing. Emil Blicha - ELBA
42073405 707 Súkromné CVČ Prešov Jarková 2 08001 laura.presov@gmail.com 37788396 Združenie LAURA
36159051 707 Základná škola Prešov Šrobárova 20 08001 riaditel@zssrobarovapo.sk 00327646 Mesto Prešov
42085543 707 Materská škola Prešov Zemplínska 2 08001 ms.zemplinska@condornet.sk 00327646 Mesto Prešov
17080151 707 Kat. spojená škola Prešov Duklianska 16 08001 skolasvm@zsgmik.sk 00179094 Košická arcidiecéza
42228760 707 Súkromná škol. jedáleň Prešov Volgogradská 3 08001 rjasova@stonline.sk 90000281 František Krankota
50259903 707 Cirk. materská škola sv Prešov Solivarská 49 08001 00179094 Košická arcidiecéza
37877186 707 Základná škola Prešov Bajkalská 29 08001 bajkalskapo@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
50535421 707 Súkromná spojená škola Prešov Vodárenská 3 08001 autisti.skola@azet.sk 90000177 Mgr. Eva Turáková
42384010 707 Súkr. spoj. škola E. E. Prešov Solivarská 28 08005 skola@sgpo.sk 45731047 Európska vzdelávacia agentúra, n.o.
00686514 707 Súkromná SOŠ Prešov Pod Kalváriou 36 08001 skola@skolamladost.sk 45732108 MLADOSŤ n.o.
00523216 707 Odborné učilište int. Prešov Masarykova 11174/20D 08001 skola@ouipo.svcmi.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
36155691 707 Súkromná OA ESO Prešov Volgogradská 13 08001 oa@esopo.sk 31652468 ESO, EUROŠKOLA-SLOVENSKO, spol. s r.o.
42085462 707 Materská škola Prešov Budovateľská 8 08001 msbudovatelska@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
37877224 707 Základná škola Prešov Sibírska 42 08001 zssibirska@zssibirska.sk 00327646 Mesto Prešov
37942689 707 Súkromné CŠPP Prešov Átriová 5 08001 imka@zoznam.sk 90000087 Mgr. Viera Imrichová
42077907 707 Súkromná materská škola Prešov Mukačevská 1 08001 mariasafrankova@gmail.com 90000189 PaedDr. Mária Šafranková
42232244 707 Súkromné CVČ Prešov Smetanova 2 08001 scvc@skolaelba.sk 37051890 Ing. Emil Blicha - ELBA
36163805 707 Súkromná HA ESO Prešov Volgogradská 13 08001 hoa@esopo.sk 31652468 ESO, EUROŠKOLA-SLOVENSKO, spol. s r.o.
00162825 707 Pedagogická a soc.akad. Prešov Kmeťovo stromoradie 5 08001 skola@pasapo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37945076 707 Centrum PPP a prevencie Prešov Levočská 7 08001 kppppo@mail.t-com.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37947923 707 Spoj. Škola T. Ševčenka Prešov Sládkovičova 4 08001 sekretariat@sstsevcenka-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37942662 707 Súkromná HA Prešov Volgogradská 8 08001 shavolgogradska8@centrum.sk 36484881 Hotelová akadémia a.s.
42085501 707 Materská škola Prešov Mirka Nešpora 22 08001 ms.m.nespora@condornet.sk 00327646 Mesto Prešov
42082404 707 Str. priemyselná škola Prešov Bardejovská 24 08001 sekretariat@sps-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37945653 707 Súkr. šport. gym. ELBA Prešov Smetanova 2 08001 skola@skolaelba.sk 37051890 Ing. Emil Blicha - ELBA
42085489 707 Materská škola Prešov Čergovská 14 08001 ms.cergovska@condornet.sk 00327646 Mesto Prešov
50639668 707 CZŠ s MŠ sv. Gorazda Prešov Solivarská 49 08005 zsmsgorazd@gmail.com 00179094 Košická arcidiecéza
37784722 707 Súkromná SOŠ ELBA Prešov Smetanova 2 08001 skola@skolaelba.sk 37051890 Ing. Emil Blicha - ELBA
42031061 707 Súkromná materská škola Prešov Hollého 14 08181 lukanika@gmail.com 90000130 PaedDr. Anna Lukáčová
36165620 707 Základná škola Prešov Kúpeľná 2 08001 skola@zskuppo.sk 00327646 Mesto Prešov
42030625 707 Súkromná základná škola Prešov Solivarská 28 08005 skola@sgpo.sk 45731047 Európska vzdelávacia agentúra, n.o.
00161110 707 Gymnázium Prešov Konštantínova 2 08001 sekretariat@gymk2-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00161829 707 SPŠ elektrotechnická Prešov Plzenská 1 08047 sekretariat@spselek-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42085535 707 Materská škola Prešov Važecká 18 08005 ms.vazecka@condornet.sk 00327646 Mesto Prešov
42031052 707 Súkromná základná škola Prešov Hollého 14 08181 lukanika@gmail.com 90000130 PaedDr. Anna Lukáčová
42084351 707 Súkr. SOŠ pôšt a tel. Prešov Masarykova 2 08001 ssospt@gmail.com 90000086 PaedDr. Jozef Vaľko
42227496 707 Evanjelická spoj. škola Prešov Námestie legionárov 3 08001 skola@esspo.sk 31997520 Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
42029741 707 Cirkevná ZUŠ Prešov Duklianska 16 08001 marcinova@gmail.com 00179094 Košická arcidiecéza
42237033 707 Súkromná ZUŠ GRIMMY Prešov Tkáčska 3 08001 ivran@centrum.sk 37784668 Tanečný klub GRIMMY, OZ
00893251 707 SOŠ technická Prešov Volgogradská 1 08001 sekretariat@sostech-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37877372 707 Stredisko služieb škole Prešov Kollárova 11 08001 00327646 Mesto Prešov
37938207 707 Materská škola Prešov Jurkovičova 17 08001 riaditel@msjurkovicova.sk 00327646 Mesto Prešov
42085527 707 Materská škola Prešov Solivarská 51 08005 ms.solivarska@condornet.sk 00327646 Mesto Prešov
37938797 707 Gymnázium P. P. Gojdiča Prešov Bernolákova 21 08001 riaditel@gojdic.eu 00179205 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
42085519 707 Materská škola Prešov Sabinovská 22A 08001 ms.sabinovska@condornet.sk 00327646 Mesto Prešov
36165638 707 Základná škola Prešov Májové námestie 1 08001 majovka@zsmajovenampo.edu.sk 00327646 Mesto Prešov
42419034 707 Súkrom. praktická škola Prešov Vodárenská 3 08006 autisti.skola@azet.sk 90000177 Mgr. Eva Turáková
36159085 707 Základná umelecká škola Prešov Prostějovská 36 08001 johruzusjp@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
36159034 707 Základná škola Prešov Šmeralova 25 08001 spravca@zssmeralpo.edu.sk 00327646 Mesto Prešov
37880241 707 SOŠ podnikania Prešov Masarykova 24 08179 sospmaspo@nextra.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37938681 707 Mater. škola Kr. Pokoja Prešov Mukačevská 27 08001 00179094 Košická arcidiecéza
42085438 707 Materská škola Prešov Antona Prídavka 1 08001 ms.a.pridavka@condornet.sk 00327646 Mesto Prešov
50110756 707 Súkromná materská škola Prešov Severná 13 08001 sms.simba13@gmail.com 42340276 DETSKÉ CENTRUM SIMBA
42033764 707 Súkromná ZUŠ Prešov Nám. legionárov 5 08001 burgrmarian@condornet.sk 41934067 Marián Burgr - DAMA
42420709 707 Súkromná MŠ Prešov Haburská 15 08006 skolka.jasle@gmail.com 43710387 Ján Hlinka
37877208 707 Základná škola Prešov Važecká 11 08005 zsvazecka@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
31991653 707 Gymnázium sv. Moniky Prešov Tarasa Ševčenka 1 08001 gymonika@gymonika.sk 00179094 Košická arcidiecéza
17078466 707 Stredná umelecká škola Prešov Vodárenská 3 08001 sekretariat@suspo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42085381 707 Spojená škola int. Prešov Masarykova 11175/20C 08001 szs@slovanet.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
00606804 707 Str. zdravotnícka škola Prešov Sládkovičova 36 08024 sekretariat@szs-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37877194 707 Základná škola Prešov Prostějovská 38 08001 prostejovska38@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
50558927 707 Súkromné CŠPP Prešov Matice slovenskej 13 08001 ozbarlicka@gmail.com 37786211 Občianske združenie BARLIČKA
00161837 707 SPŠ stavebná Prešov Plzenská 10 08001 sekretariat@spsstav-po.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00161845 707 SPŠ strojnícka Prešov Duklianska 1 08004 sekretariat@spspo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00187453 707 Centrum voľného času Prešov Októbrová 30 08001 abc@abccentrum.sk 00327646 Mesto Prešov
42037131 707 Súkromná ZŠ autisti Prešov Vodárenská 3 08001 autisti.skola@azet.sk 90000177 Mgr. Eva Turáková
42027721 707 CVČ Jána Pavla II. Prešov Námestie Krista Kráľa 3 08001 cvcjp2@gmail.com 00179094 Košická arcidiecéza
42227755 707 Súkrom. praktická škola Prešov Matice slovenskej 13 08001 praktickaskola@gmail.com 37786211 Občianske združenie BARLIČKA
42421560 707 Súkr. konzervatórium Prešov M. Benku 7 08001 presov@skdk.sk 45691908 DOREMI s.r.o.
42085446 707 Materská škola Prešov Bajkalská 31 08001 msbajkalska@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
42089361 707 Súkromné CVČ Prešov Tkáčska 3 08001 grimmy@pobox.sk 37784668 Tanečný klub GRIMMY, OZ
37877232 707 Základná škola Prešov Matice slovenskej 13 08001 zs.matica@gmail.com 00327646 Mesto Prešov
42090741 707 Cirkevná ZŠ s MŠ Prešov Bernolákova 21 08001 czsgojdic@gojdic.eu 00179205 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
42077796 707 Súkromná MŠ ELBA Prešov Smetanova 2 08005 kacalova.stela@elbaci.sk 37051890 Ing. Emil Blicha - ELBA
37795988 707 Cirkevná základná škola Radatice Radatice 199 08242 skola@zsradatice.edu.sk 00179094 Košická arcidiecéza
42036976 707 Súkromná ŠZŠ Rokycany Rokycany 40 08241 szsrokycany@gmail.com 90000155 Mgr. Peter Švaňa
37876881 707 Základná škola s MŠ Sedlice Sedlice 3 08243 zasedlice@zasedlice.edu.sk 00327743 Obec Sedlice
37876651 707 Základná škola s MŠ Svinia Záhradnická 83/19 08232 zssvinia@atlas.sk 00327760 Obec Svinia
50328026 707 Súkr. odborné učilište Svinia Záhradnícka 83/19 08232 skola@skolaelba.sk 37051890 Ing. Emil Blicha - ELBA
37877003 707 Základná škola s MŠ Terňa Hlavná 113/68 08267 skola@zsterna.edu.sk 00327867 Obec Terňa
37876678 707 Základná škola s MŠ Tuhrina Tuhrina 4 08207 zsmstuhrina@gmail.com 00327905 Obec Tuhrina
37876872 707 Základná škola s MŠ Tulčík Tulčík 116 08213 zstulcik@zoznam.sk 00327913 Obec Tulčík
42028353 707 Základná umelecká škola Veľký Šariš Námestie sv. Jakuba 26 08221 riaditel@zus-saris.sk 00327972 Mesto Veľký Šariš
37876686 707 Základná škola Veľký Šariš Školská 531/29 08221 riaditelka.zsvsaris@gmail.com 00327972 Mesto Veľký Šariš
37880047 707 Materská škola Veľký Šariš A. Sládkoviča 10 08221 materskaskola.velkysaris@gmail.com 00327972 Mesto Veľký Šariš
42422361 707 Súkromná ZUŠ Ľubotice Bardejovská 25 08006 info@zuslubotice.sk 41547730 Júlia Škopová
42228409 707 Materská škola Ľubotice Čsl. letcov 2 08006 ms@lubotice.eu 00690538 Obec Ľubotice
37870530 707 Základná škola Ľubotice Strážnická 26 08006 zslubotice@azet.sk 00690538 Obec Ľubotice
37882040 707 Základná škola s MŠ Ľubovec Ľubovec 35 08242 zsmslubovec@gmail.com 00327395 Obec Ľubovec
42422159 707 Súkromná ZUŠ Ľubovec Ľubovec 35 08242 vjurickova@gmail.com 42384311 ALTAMIRA, o.z.
37876805 707 Základná škola s MŠ Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce 179 08205 zssmssb@azet.sk 00327786 Obec Šarišské Bohdanovce
37877062 707 Základná škola Široké Široké 141 08237 zssiroke@gmail.com 00327832 Obec Široké
37947800 707 Základná škola s MŠ Župčany Župčany 171 08001 zssmszupcany@gmail.com 00328073 Obec Župčany
42080185 708 Základná škola s MŠ Bajerovce Bajerovce 112 08273 zssmsbajerovce@centrum.sk 00326810 Obec Bajerovce
37876864 708 Základná škola s MŠ Brezovica Brezovica 60 08274 sobota@zsbrezovica.edu.sk 00326861 Obec Brezovica
37944657 708 Základná škola s MŠ Ďačov Ďačov 110 08271 zsdacov@centrum.sk 00326933 Obec Ďačov
42029511 708 Základná škola Dubovica Dubovica 190 08271 zsdubovica@gmail.com 00326992 Obec Dubovica
42029503 708 Materská škola Dubovica Dubovica 48 08271 msdubovica@lonler.sk 00326992 Obec Dubovica
42231493 708 Súkromná ZUŠ Hubošovce Hubošovce 56 08266 sylvia.lakatosova@gmail.com 90000246 PaedDr. Sylvia Belanová
17070422 708 Špec. základná škola Jarovnice Jarovnice 96 08263 szsjarovnice@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
36158119 708 Základná škola Jarovnice Jarovnice 192 08263 zsjarovnice192@gmail.com 00327212 Obec Jarovnice
37876317 708 Základná škola s MŠ Jarovnice Jarovnice 464 08263 zsjarovnice464@gmail.com 00327212 Obec Jarovnice
37944681 708 Základná škola s MŠ Kamenica Kamenica 645 08271 zskamenica@gmail.com 00327221 Obec Kamenica
42238854 708 Základná škola s MŠ Krásna Lúka Krásna Lúka 142 08273 riaditel@zskluka.edu.sk 00327280 Obec Krásna Lúka
37876996 708 Základná škola s MŠ Krivany Krivany 1 08271 skola@zskrivany.edu.sk 00327298 Obec Krivany
36158135 708 Základná umelecká škola Lipany Štúrova 29 08271 zuslipany29@gmail.com 00327379 Mesto Lipany
00161047 708 Gymnázium Lipany Komenského 13 08271 skola@gymlipany.edu.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37876813 708 Základná škola Lipany Hviezdoslavova 1 08271 zshviezdoslavova@gmail.com 00327379 Mesto Lipany
00159476 708 Stredná odborná škola Lipany Komenského 16 08271 sekretariat@sos-lipany.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37947770 708 Základná škola Lipany Komenského 113 08271 skola@zslipany.edu.sk 00327379 Mesto Lipany
42089832 708 Spojená škola Lipany Tehelná 23 08271 szslipany@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
37876368 708 Základná škola s MŠ Nižný Slavkov Nižný Slavkov 72 08275 zsniznyslavkov@stonline.sk 00327514 Obec Nižný Slavkov
17070414 708 Špec. základná škola Ostrovany Ostrovany 11 08222 admin@szsostrovany.edu.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
36158097 708 Základná škola s MŠ Pečovská Nová Ves Školská 459/12 08256 zssmspecovska@gmail.com 00327590 Obec Pečovská Nová Ves
37944941 708 Základná škola s MŠ Poloma Poloma 24 08273 zspoloma@centrum.sk 00327638 Obec Poloma
37878191 708 Cirkevná základná škola Ražňany Ražňany 240 08261 czs.raznany@centrum.sk 00179094 Košická arcidiecéza
37944631 708 Základná škola s MŠ Rožkovany Rožkovany 190 08271 zsmsrozkovany@gmail.com 00327719 Obec Rožkovany
17070431 708 Špec. základná škola Sabinov SNP 15 08301 skola@ossnpsb.svcmi.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
42344751 708 Spojená škola Sabinov SNP 15 08301 skola@ossnpsb.svcmi.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
42383153 708 Spojená škola Sabinov SNP 16 08301 sekretariat@sos-sb.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
36158089 708 Základná škola Sabinov Komenského 13 08301 zs@zskomsab.edu.sk 00327735 Mesto Sabinov
31942202 708 Cirkevná základná škola Sabinov 9. mája 7 08301 czssabinov@hotmail.com 00179094 Košická arcidiecéza
42341299 708 Praktická škola Sabinov SNP 15 08301 99000007 Okresný úrad Prešov
36158127 708 Základná umelecká škola Sabinov Nám. slobody 29 08301 zussabinov@zussabinov.sk 00327735 Mesto Sabinov
36158143 708 Základná škola Sabinov Ul. 17. novembra 31 08301 skola@zsnovsab.edu.sk 00327735 Mesto Sabinov
42081602 708 Súkromná základná škola Sabinov Námestie slobody 100 08301 silva@centrum.sk 90000222 Mgr. Silvia Urdzíková
00161152 708 Súkromné Gymnázium DSA Sabinov Komenského 40 08301 skola.dsasb@gmail.com 47342242 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
37945041 708 Centrum PPP a prevencie Sabinov SNP 15 08301 pppsabinov@sabnet.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37942247 708 Základná škola s MŠ Torysa Torysa 26 08276 skola@zstorysa.edu.sk 00327883 Obec Torysa
42344450 708 Súkromné CŠPP Uzovské Pekľany Uzovské Pekľany 67 08232 gabriela.bacova@omaja.sk 42077958 OZ Oco, mama a ja
50576119 708 Základná škola Uzovské Pekľany Uzovské Pekľany 67 08262 zs.uzovskepeklany@centrum.sk 00327930 Obec Uzovské Pekľany
42344468 708 Súkromné CPPPaP Uzovské Pekľany Uzovské Pekľany 67 08262 gabriela.bacova@omaja.sk 42077958 OZ Oco, mama a ja
37783653 708 Cirkevná materská škola Ľutina Ľutina 131 08257 cms@profinet-system.sk 00585700 Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
37876376 708 Základná škola Ľutina Ľutina 4 08257 zs@zslutina.edu.sk 00327425 Obec Ľutina
37876856 708 Základná škola s MŠ Šarišské Dravce Šarišské Dravce 20 08273 sardravce.zs@gmail.com 00327794 Obec Šarišské Dravce
42237009 708 Súkromná ZUŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19 08222 mirokobelak@pobox.sk 90000263 PaedDr. Miroslav Kobelák PhD.
36158101 708 Základná škola s MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19 08222 zssarmich@gmail.com 00327808 Obec Šarišské Michaľany
37942123 709 Cirkevná ZŠ s MŠ Belá nad Cirochou Komenského 64/17 06781 riaditel@czsbelanc.edu.sk 00179094 Košická arcidiecéza
37873563 709 Základná škola s MŠ Dlhé nad Cirochou Školská 231/4 06782 skola@zsdlhenc.edu.sk 00322938 Obec Dlhé nad Cirochou
37873644 709 Základná škola s MŠ Kalná Roztoka Kalná Roztoka 169 06772 skola@zskalnaroztoka.edu.sk 00323098 Obec Kalná Roztoka
37873571 709 Základná škola s MŠ Klenová Klenová 111 06772 admin@zsklenova.edu.sk 00323136 Obec Klenová
37873652 709 Základná škola s MŠ Kolonica Kolonica 121 06761 zssmskolonica@centrum.sk 00323161 Obec Kolonica
37873580 709 Základná škola s MŠ Pčoliné Pčoliné 113 06735 zssmspcoline@azet.sk 00323403 Obec Pčoliné
36158798 709 Základná škola Snina 1. mája 12 06901 zs5snina@slovanet.sk 00323560 Mesto Snina
37873661 709 Materská škola Snina Budovateľská 2205/12 06901 matirski@stonline.sk 00323560 Mesto Snina
37873679 709 Materská škola Snina Čsl. armády 1590 06901 mscsa@stonline.sk 00323560 Mesto Snina
42083923 709 Súkromné CŠPP Snina Budovateľská 1992/9 06901 mihokj@azet.sk 90000316 Ing. Lucia Mihóková, PhD.
37873768 709 Materská škola Snina Kukučínova 2544/7 06901 mskukucinova.sv@gmail.com 00323560 Mesto Snina
37878247 709 Stredná odborná škola Snina Sládkovičova 2723/120 06927 sekretariat@sos-sv.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37873695 709 Materská škola Snina Perečínska 2546/23 06901 msperecinska@gmail.com 00323560 Mesto Snina
36158755 709 Základná škola Snina Študentská 1446/9 06901 zsstudentskasv@gmail.com 00323560 Mesto Snina
37873547 709 Základná škola Snina Hviezdoslavova 985/20 06901 skola@zspohsnina.edu.sk 00323560 Mesto Snina
37944827 709 Cirkevné CVČ Snina Nám. Jána Pavla II. 2059 06901 ccvc@cirkcvcsn.edu.sk 00179094 Košická arcidiecéza
00161721 709 Str. priemyselná škola Snina Partizánska 1059 06901 sekretariat@sps-sv.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37796046 709 Cirk. spojená škola Snina Švermova 10 06901 cirkzs@stonline.sk 00179094 Košická arcidiecéza
37873725 709 Základná umelecká škola Snina Študentská 1447 06901 zussnina@stonline.sk 00323560 Mesto Snina
37945050 709 Centrum PPP a prevencie Snina Partizánska 1057 06901 sekretariat@cpppapsnina.eu 99000007 Okresný úrad Prešov
36158747 709 Základná škola Snina Budovateľská 1992/9 06901 zsbudovatelska@stonline.sk 00323560 Mesto Snina
48411485 709 Súkromná ZUŠ Snina Partizánska 1059/23 06901 skola@szusmi.sk 35459182 Miroslav Kerekanič
37873733 709 Centrum voľného času Snina Kukučínova 2544/7 06901 cvcsnina@centrum.sk 00323560 Mesto Snina
37873709 709 Materská škola Snina Palárikova 1630/29 06901 mspalarikova@belnet.sk 00323560 Mesto Snina
37941542 709 Súkromná ZUŠ Snina Česká 2628/9 06901 asgaleria.sv@gmail.com 90000088 Andrej Smolák, akad. mal.
42073545 709 Súkromné CVČ Snina Strojárska 2061/96 06901 lojan.marian@azet.sk 37005944 Marián Lojan
00161179 709 Gymnázium Snina Študentská 4 06901 sekretariat@gym-sv.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
17070309 709 Špec. základná škola Snina Partizánska 1057 06901 skola@oskomsnina.svcmi.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
42382530 709 Spojená škola int. Snina Palárikova 1602/1 06901 ssisnina2015@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
42083907 709 Súkromná ZUŠ Snina Ul. Hviezdoslavova 985/20 06901 editabarancikova@gmail.com 90000204 Mgr. Peter Barančik
37876643 709 Materská škola Snina Dukelských hrdinov 13 06901 msdukhrdinov@centrum.sk 00323560 Mesto Snina
42029520 709 Súkromná materská škola Snina Vihorlatská 1420/8 06901 smssnina@atlas.sk 45731942 Memoria, nezisková organizácia
37944835 709 Cirk. MŠ sv. M. Goretti Snina Ul. 1. mája 2718/14 06901 cmsriaditel@gmail.com 00179094 Košická arcidiecéza
37873776 709 Základná škola Snina Komenského 2666/16 06901 skola@zskomsnina.edu.sk 00323560 Mesto Snina
37873598 709 Základná škola s MŠ Stakčín SNP 412 06761 skola@zsstakcin.edu.sk 00323578 Obec Stakčín
37946757 709 Základná škola s MŠ Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka 24 06761 zsstak.roztoka@centrum.sk 00323586 Obec Stakčínska Roztoka
37873601 709 Základná škola s MŠ Ubľa Ubľa 120 06773 zsubla100@gmail.com 00323675 Obec Ubľa
37873610 709 Základná škola s MŠ Ulič Ulič 137 06767 zsulic18@gmail.com 00323691 Obec Ulič
37873636 709 Základná škola s MŠ Zemplínske Hámre Sninská 318/16 06777 zshamre@post.sk 00323853 Obec Zemplínske Hámre
37876082 710 Základná škola s MŠ Chmeľnica Chmeľnica 58 06401 riaditel@zschmelnica.edu.sk 00329916 Obec Chmeľnica
37876074 710 Základná škola s MŠ Čirč Čirč 71 06542 zssmscirc@azet.sk 00329835 Obec Čirč
42078415 710 ZŠ s MŠ Kráľ. Pokoja Haligovce Haligovce 24 06534 zs-kp@zshaligovce.edu.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
37872869 710 Základná škola s MŠ Hniezdne Hniezdne 244 06501 zssmshniezdne@mail.t-com.sk 00329886 Obec Hniezdne
37944215 710 Základná škola s MŠ Hromoš Hromoš 29 06545 zshromos@hromos.sk 00329908 Obec Hromoš
35534672 710 Základná škola s MŠ Jakubany Jakubany 151 06512 sekretariat@zsjakubany.sk 00329924 Obec Jakubany
37876091 710 Základná škola s MŠ Jarabina Jarabina 258 06531 zsjarabina@zsjarabina.edu.sk 00329932 Obec Jarabina
37872877 710 Základná škola s MŠ Kamienka Kamienka 113 06532 zskamienka@stonline.sk 00329941 Obec Kamienka
37876198 710 Základná škola s MŠ Kolačkov Kolačkov 31 06511 zskolackov@zskolackov.edu.sk 00329959 Obec Kolačkov
37876104 710 Základná škola s MŠ Kyjov Kyjov 176 06548 zskyjov@gmail.com 00329975 Obec Kyjov
37876139 710 Základná škola s MŠ Lesnica Lesnica 148 06533 0907954833@orangemail.sk 00330001 Obec Lesnica
37876112 710 Základná škola s MŠ Litmanová Litmanová 11 06531 zslitmanova@zslitmanova.edu.sk 00330019 Obec Litmanová
35534656 710 Základná škola s MŠ Lomnička Lomnička 29 06503 zslomnicka@gmail.com 00330027 Obec Lomnička
37876121 710 Základná škola s MŠ Malý Lipník Malý Lipník 70 06546 skola@zsmlipnik.edu.sk 00330043 Obec Malý Lipník
37872893 710 Základná škola s MŠ Mníšek nad Popradom Mníšek nad Popradom 136 06522 zsmniseknp@gmail.com 00330060 Obec Mníšek nad Popradom
37876147 710 Základná škola s MŠ Nižné Ružbachy Nižné Ružbachy 45 06502 riaditel@zsnruzbachy.edu.sk 00330078 Obec Nižné Ružbachy
35534664 710 Základná škola s MŠ Nová Ľubovňa Nová Ľubovňa 493 06511 skola@zsnovlub.edu.sk 00330086 Obec Nová Ľubovňa
37876155 710 Základná škola s MŠ Orlov Orlov 5 06543 zsorlov@centrum.sk 00330108 Obec Orlov
37872907 710 Základná škola s MŠ Plaveč Školská 93 06544 zsplavec@centrum.sk 00330116 Obec Plaveč
37872915 710 Základná škola s MŠ Plavnica Plavnica 244 06545 zsplavnica@gmail.com 00330124 Obec Plavnica
51082756 710 Odborné učilište Podolínec Kláštorná 2 06503 jozef.goc@slnet.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
31967256 710 Základná škola s MŠ Podolínec Školská 2 06503 zspodolinec@stonline.sk 00330132 Mesto Podolínec
17146526 710 ŠZŠ in. sv.K.Hofbauera Podolínec Kláštorná 2 06503 skola@osiskhpod.svcmi.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
42084041 710 CVČ pátra A. Krajčíka Podolínec Kláštorná 2 06503 cvc.podolinec@gmail.com 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
17151481 710 Stredná odborná škola Podolínec Kláštorná 2 06503 skola@souskh.svcmi.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
42232333 710 Súkr.škola v prír. ELBA Pusté Pole Pusté Pole 32 06541 skola@skolaelba.sk 37051890 Ing. Emil Blicha - ELBA
37872931 710 Základná škola Stará Ľubovňa Za vodou 14 06401 zszavodousl@mail.t-com.sk 00330167 Mesto Stará Ľubovňa
35534699 710 Základná škola Stará Ľubovňa Levočská 6 06401 zslevocskasl@gmail.com 00330167 Mesto Stará Ľubovňa
51059657 710 Súkromné CŠPP Stará Ľubovňa Levočská 1 06401 scsppstaralubovna@gmail.com 90000313 Ing. Gabriel Hlinka
17151091 710 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa Jarmočná 132 06401 sekretariat@oa-sl.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42031672 710 Súkromná ZUŠ Stará Ľubovňa Štúrova 3 06401 sukromnazus.sl@gmail.com 90000114 Nadežda Štefančíková
35534630 710 Základná umelecká škola Stará Ľubovňa Okružná 9 06401 zusjmsl@slnet.sk 00330167 Mesto Stará Ľubovňa
37876597 710 Materská škola Stará Ľubovňa Vsetínska 36 06401 msvsetinska@gmail.com 00330167 Mesto Stará Ľubovňa
42088917 710 Základná škola s MŠ Stará Ľubovňa Štúrova 3 06401 zscmsl@slnet.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
42089824 710 Spojená škola int. Stará Ľubovňa Levočská 22 06401 riaditel@ousl.edu.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37945785 710 Cirk. gym. sv. Mikuláša Stará Ľubovňa Štúrova 383/3 06401 cgsm@cgsm.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
50334212 710 Špec. základná škola Stará Ľubovňa Štúrova 5 06401 szssvanny@gmail.com 00179205 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
00161217 710 Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa 17. novembra 6 06401 gymnsl@stonline.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
17050405 710 SOŠ technická Stará Ľubovňa Levočská 40 06401 sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37884450 710 Centrum PPP a prevencie Stará Ľubovňa Nám. generála Štefánika 6 06401 cpppapsl@gmail.com 99000007 Okresný úrad Prešov
00159531 710 Stredná odborná škola Stará Ľubovňa Jarmočná 108 06401 sekretariat@sos-jarmocna-sl.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42089051 710 Materská škola Stará Ľubovňa Tatranská 21 06401 msduhovykolotoc@gmail.com 00330167 Mesto Stará Ľubovňa
00188131 710 Centrum voľného času Stará Ľubovňa Farbiarska 35 06401 cvc@cvc.sk 00330167 Mesto Stará Ľubovňa
35534681 710 Základná škola Stará Ľubovňa Komenského 6 06401 riaditelzskom@gmail.com 00330167 Mesto Stará Ľubovňa
42341434 710 Súkromné CVČ Stará Ľubovňa Levočská 52 06401 sukromnecvcsl@gmail.com 45998264 SNOW CAMP SLOVAKIA s.r.o.
37883755 710 Základná škola Stará Ľubovňa Podsadek 140 06401 zspodsadek@slnet.sk 00330167 Mesto Stará Ľubovňa
37876171 710 Základná škola s MŠ Údol Údol 55 06545 zsmsudol@gmail.com 00330221 Obec Údol
42036518 710 ZŠ s MŠ sv.J.Krstiteľa Veľká Lesná Veľká Lesná 16 06534 zssjk@zsvlesna.edu.sk 00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
37872940 710 Základná škola s MŠ Veľký Lipník Veľký Lipník 45 06533 skola@zsvlipnik.edu.sk 00330248 Obec Veľký Lipník
37876180 710 Základná škola s MŠ Vislanka Vislanka 87 06541 zsvislanka@gmail.com 00330256 Obec Vislanka
35534648 710 Základná škola s MŠ Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy 330 06502 zsvysneruzbachy@slnet.sk 00330264 Obec Vyšné Ružbachy
37872885 710 Základná škola s MŠ Ľubotín Školská 2 06541 skola@zslubotin.edu.sk 00330035 Obec Ľubotín
37872923 710 Základná škola s MŠ Šarišské Jastrabie Šarišské Jastrabie 270 06548 zssjastrabie@stonline.sk 00330213 Obec Šarišské Jastrabie
37873121 711 Základná škola s MŠ Bukovce Bukovce 80 09022 blicha@bukovcezs.edu.sk 00330353 Obec Bukovce
37873130 711 Základná škola s MŠ Havaj Havaj 7 09023 riaditel@zshavaj.edu.sk 00330469 Obec Havaj
37873148 711 Základná škola s MŠ Kolbovce Kolbovce 8 09031 riaditel@zskolbovce.edu.sk 00330558 Obec Kolbovce
37873156 711 Základná škola s MŠ Lomné Lomné 74 09033 zslomne@zslomne.edu.sk 00330680 Obec Lomné
37873164 711 Základná škola Stropkov Hrnčiarska 795/61 09101 sekr1zs@gmail.com 00331007 Mesto Stropkov
00398861 711 Stredná odborná škola Stropkov Hlavná 6 09101 sekretariat@sos-hlavna-sp.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37945092 711 Centrum PPP a prevencie Stropkov Kukučínova 2 09101 pedazogi@stonline.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
42227445 711 Súkromné OU Stropkov Hlavná 6 09101 mhybel@centrum.sk 90000236 Ing. Marián Hybeľ
31942601 711 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Hrnčiarska 795/61 09101 czsstropkov@gmail.com 00179094 Košická arcidiecéza
42227691 711 Súkromná ZUŠ Stropkov Ul. Hlavná 1737/12 09101 janabilec@gmail.com 90000267 Mgr. Jana Bilecová
36154601 711 Centrum voľného času Stropkov Hlavná 79/48 09101 abccvcsp@centrum.sk 00331007 Mesto Stropkov
37877445 711 Základná umelecká škola Stropkov Športová 833/4 09101 zakumes@centrum.sk 00331007 Mesto Stropkov
37873181 711 Základná škola Stropkov Mlynská 697/7 09101 sport@zsmlynstrop.edu.sk 00331007 Mesto Stropkov
42343691 711 Materská škola Stropkov Andreja Hlinku 1762/27 09101 skolka.ahlinku@gmail.com 00331007 Mesto Stropkov
37873172 711 Základná škola Stropkov Konštantínova 1751/64 09101 riaditel@zs3sp.sk 00331007 Mesto Stropkov
37947915 711 SOŠ elektrotechnická Stropkov Hviezdoslavova 44 09112 sekretariat@soselektro-sp.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
00161225 711 Gymnázium Stropkov Konštantínova 1751/64 09101 sekretariat@gym-sp.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42343682 711 Materská škola Stropkov Matice slovenskej 740/7 09101 skolka.mslovenskej@gmail.com 00331007 Mesto Stropkov
37873199 711 Základná škola s MŠ Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou 90 09033 skola@zsturanyond.edu.sk 00331104 Obec Turany nad Ondavou
36158313 712 Základná škola Cernina Cernina 30 09016 zscernina@gmail.com 00330388 Obec Cernina
00686506 712 Súkromná SOŠ Giraltovce Dukelská 33 08701 ssosgiraltovce@gmail.com 36454079 K.B.REAL, s.r.o.
00160946 712 Gymnázium Giraltovce Dukelská 30 08720 sekretariat@gym-giraltovce.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42083150 712 Súkromná ZŠ Giraltovce Dukelská 33 08701 szsgir@centrum.sk 36454079 K.B.REAL, s.r.o.
36158356 712 Základná škola Giraltovce Budovateľská 164/4 08701 zsgiraltovce@gmail.com 00321982 Mesto Giraltovce
42085403 712 Spojená škola Giraltovce Kpt. Nálepku 122 08701 szsgi@post.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
36158321 712 Základná škola Kračúnovce Kračúnovce 277 08701 zskracunovce@centrum.sk 00322181 Obec Kračúnovce
36158381 712 Základná škola Krajná Poľana Krajná Poľana 38 09005 zskrajnapolana@centrum.sk 00330604 Obec Krajná Poľana
36158348 712 Základná škola Kružlová Kružlová 103 09002 zskruzlova@gmail.com 00330655 Obec Kružlová
36158399 712 Základná škola Nižný Mirošov Nižný Mirošov 56 09011 zsnmirosov@gmail.com 00330833 Obec Nižný Mirošov
36158364 712 Základná škola Okrúhle Okrúhle 3 09042 zsokruhle@gmail.com 00330868 Obec Okrúhle
42029015 712 Súkromné gymnázium Svidník Soviet. hrdinov 629/113 08901 sukromne_g@sastyle.sk 36506109 S.A. STYLE, s.r.o.
42029023 712 Súkromné učilište Svidník Soviet. hrdinov 629/113 08901 sukromne_u@sastyle.sk 36506109 S.A. STYLE, s.r.o.
00161233 712 Gymnázium dukl. hrdinov Svidník Komenského 16 08924 sekretariat@gymdh-sk.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
36158429 712 Základná škola Svidník 8. mája 640/39 08901 zs8maja@centrum.sk 00331023 Mesto Svidník
00520225 712 Str. priemyselná škola Svidník Soviet. hrdinov 369/24 08901 sekretariat@sps-sk.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
17054273 712 SOŠ technická Svidník Pionierska 361/4 08901 sekretariat@sostech-sk.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42029040 712 Súkromná SOŠ Svidník Soviet. hrdinov 629/113 08901 sukromne_sou@sastyle.sk 36506109 S.A. STYLE, s.r.o.
42029031 712 Súkromná SOŠ Svidník Soviet. hrdinov 629/113 08901 sukromna_soso@sastyle.sk 36506109 S.A. STYLE, s.r.o.
37938843 712 Gym. bl. Matky Terezy Svidník Sovietskych hrdinov 80 08901 gymnazium@szssk.edu.sk 00179094 Košická arcidiecéza
00618462 712 SZŠ milosrd. Samaritána Svidník Sovietskych hrdinov 80 08901 skola@szssk.edu.sk 00179094 Košická arcidiecéza
00893692 712 Stredná odborná škola Svidník Bardejovská 715/18 08901 sekretariat@sosaglsvobodu-sk.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42236410 712 Materská škola Svidník Ul. Ľ. Štúra 318/23 08901 mslstura@svitel.sk 00331023 Mesto Svidník
42090211 712 Spojená škola int. Svidník Partizánska 52 08901 szsisvidnik@stonline.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
35509082 712 Základná škola Svidník Karpatská 803/11 08901 riaditel@zskarsv.edu.sk 00331023 Mesto Svidník
31942806 712 CZŠ sv. Juraja Svidník Soviet. hrdinov 819/111 08901 czsjuraj@gmail.com 00179205 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
42228778 712 Súkromná ŠZŠ Svidník Dezidera Millyho 448/1 08901 zpmp@stonline.sk 37886720 NÁŠ DOM n.o.
36158411 712 Základná škola Svidník Ul. Komenského 307/22 08901 skola@zs1komsk.edu.sk 00331023 Mesto Svidník
42236436 712 Materská škola Svidník Ul. Gen. Svobodu 744/33 08901 msgsvobodu@svitel.sk 00331023 Mesto Svidník
42236444 712 Centrum voľného času Svidník Soviet. hrdinov 354/38 08901 cvcsvidnik@gmail.com 00331023 Mesto Svidník
36158291 712 Základná umelecká škola Svidník Ul. Komenského 807/27 08901 zussvidnik@gmail.com 00331023 Mesto Svidník
37945106 712 Centrum PPP a prevencie Svidník Centrálna 102 08901 centrum102sk@centrum.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
42236428 712 Materská škola Svidník Ul. 8. mája 500/56 08901 ms8maja@svitel.sk 00331023 Mesto Svidník
37947931 712 Spojená škola Svidník Centrálna 464 08901 sekretariat@spojenaskolask.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
36158330 712 Základná škola Šarišský Štiavnik Šarišský Štiavnik 29 09042 zssar.stiavnik@centrum.sk 00331058 Obec Šarišský Štiavnik
37946498 713 Základná škola s MŠ Benkovce Benkovce 49 09402 p.sofranko@azet.sk 00332267 Obec Benkovce
37873261 713 Základná škola Bystré Bystré 347 09434 zsbystre@azet.sk 00332275 Obec Bystré
37873270 713 Základná škola Čaklov Čaklov 495 09435 zscaklov1@gmail.com 00332291 Obec Čaklov
42076439 713 Spojená škola Čaklov Čaklov 249 09435 sekretariat@ss-caklov.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
42227747 713 Súkromné CVČ Čičava Čičava 74 09301 scvc.cicava@gmail.com 37942409 Občianske združenie Horúci tím
42344301 713 Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou Budovateľská 486/17 09431 zus.hanusovce@gmail.com 00332399 Mesto Hanušovce nad Topľou
37873288 713 Základná škola Hanušovce nad Topľou Štúrova 341 09431 zshanusovce@zshanusovce.sk 00332399 Mesto Hanušovce nad Topľou
42090181 713 Spojená škola Hanušovce nad Topľou Kukorelliho 552 09431 skola@oshanus.svcmi.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
42083966 713 Cirkevná základná škola Hencovce Sládkovičova 1994 09302 czshencovce@post.sk 00179094 Košická arcidiecéza
37873296 713 Základná škola Holčíkovce Holčíkovce 44 09405 riaditel@zsholcik.edu.sk 00332429 Obec Holčíkovce
42232368 713 Súkromná ZUŠ Jastrabie nad Topľou Jastrabie nad Topľou 112 09435 zusjastrabie@zusjastrabie.sk 31802923 Slovenská regionálna spoločnosť, o.z.
42235065 713 Súkromné CVČ Jastrabie nad Topľou Jastrabie nad Topľou 112 09435 31802923 Slovenská regionálna spoločnosť, o.z.
42029082 713 Cirk. škola v prírode Juskova Voľa Juskova Voľa 118 09412 skolacentrum@centrum.sk 00179205 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
42029074 713 Centrum voľného času Juskova Voľa Juskova Voľa 118 09412 skolacentrum@centrum.sk 00179205 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
42234522 713 Súkromné CVČ Kladzany Kladzany 45 09421 drozikova@gmail.com 90000258 Mgr. Danka Roziková
37873300 713 Základná škola Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec 155 09421 zsniznyhrabovec@ezet.sk 00332593 Obec Nižný Hrabovec
42381321 713 ZŠ s MŠ Poša Poša 251 09421 lipkova@azet.sk 00332691 Obec Poša
37873318 713 Základná škola Sačurov Školská 389 09413 riaditel@zssacurov.edu.sk 00332810 Obec Sačurov
37873326 713 Základná škola Sečovská Polianka Školská 558 09414 zsspolianka@gmail.com 00332828 Obec Sečovská Polianka
37938215 713 Základná škola s MŠ Sedliská Sedliská 93 09409 riaditel@zssedliska.edu.sk 00332836 Obec Sedliská
37873342 713 Základná škola Slovenská Kajňa Školská ulica 54/21 09402 zsslovkajna@gmail.com 00332852 Obec Slovenská Kajňa
37873334 713 Základná škola Soľ Soľ 53 09435 riaditel@zssol.edu.sk 00332861 Obec Soľ
37873351 713 Základná škola s MŠ Tovarné Tovarné 173 09401 bociantovarne@stonline.sk 00332887 Obec Tovarné
37942492 713 SOŠ drevárska Vranov nad Topľou Lúčna 1055 09301 sekretariat@sosdrev-vt.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37873377 713 Základná škola Vranov nad Topľou Sídlisko II. 1336 09301 zssidlisko2vt@gmail.com 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
17151627 713 Cirk. spojená škola Vranov nad Topľou Školská 650 09301 czsvranov@gmail.com 00179094 Košická arcidiecéza
37873369 713 Základná škola Vranov nad Topľou Juh 1054 09301 skola@zsjuhvv.edu.sk 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
37873393 713 Základná škola Vranov nad Topľou Kukučínova ulica 106 09303 skola@kukucinka.eu 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
36152269 713 Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou Dobrianskeho 1651 09301 vilma@krauspe.sk 33274011 Vilma Krauspeová
42089808 713 Spojená škola int. Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 140 09341 specialnaskola.szsivt@stonline.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
37873482 713 Školská jedáleň Vranov nad Topľou Sídlisko II. 1336 09301 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
00161268 713 Gymnázium Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 88/3 09380 sekretariat@gymvt.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37873423 713 Základná umelecká škola Vranov nad Topľou A. Dubčeka 880 09301 riaditelka@zus880.eu 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
36163317 713 Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 204 09301 szus.krizalkovicova@gmail.com 34327533 Paed. Dr. Mária Križalkovičová - RIVER
37945114 713 Centrum PPP a prevencie Vranov nad Topľou Bernolákova 92 09301 ppp.vt@stonline.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
42089816 713 Spojená škola Vranov nad Topľou Budovateľská 1309 09301 zspretpadic@stonline.sk 99000007 Okresný úrad Prešov
00162230 713 Obchodná akadémia Vranov nad Topľou Daxnerova 88 09335 skola@oavt.edu.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37873474 713 Školská jedáleň Vranov nad Topľou Lúčna 827/26 09301 skola@zslucnavt.sk 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
37873491 713 Školská jedáleň Vranov nad Topľou Juh 1054 09301 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
31305318 713 Základná škola Vranov nad Topľou Bernolákova ulica 1061 09347 zsbernolakova@gmail.com 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
37873431 713 Centrum voľného času Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 870 09301 cvc@cvcvranov.edu.sk 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
37946773 713 Stredná odborná škola Vranov nad Topľou A. Dubčeka 963/2 09301 sekretariat@sos-vt.vucpo.sk 37870475 Prešovský samosprávny kraj
37937871 713 Školská jedáleň Vranov nad Topľou Bernolákova ulica 1061 09301 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
36155721 713 Súkromné gymnázium Vranov nad Topľou Bernolákova 1061 09301 osg@8sgvt.edu.sk 31980627 Občianske združenie pre alternatívne vzdelávanie
37873385 713 Základná škola Vranov nad Topľou Lúčna 827/26 09301 skola@zslucnavt.sk 00332933 Mesto Vranov nad Topľou
37873407 713 Základná škola Vyšný Žipov Vyšný Žipov 220 09433 zsvysnyzipov@centrum.sk 00332950 Obec Vyšný Žipov
37873415 713 Základná škola Zámutov Zámutov 531 09415 zs-zamutov@stonline.sk 00332968 Obec Zámutov