Zoznam škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v REGISTRI škôl a školských zariadení k aktuálnemu štvrroku      
Trnavský kraj                
Zoznam je zoradený podža okresu a obce            
Stav k aktuálemu štvrroku.          
                 
IČO Okres Názov Obec Ulica PSČ EMAIL IČO zriaďovateža Názov zriaďovateža
37836421 201 Základná škola s VJM Baka Baka 351 93004 zsbaka@gmail.com 00305260 Obec Baka
00014478 201 Liečeb.-vých.sanatórium Čakany Čakany 7 93040 lvs.cakany@zoznam.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
37851888 201 Základná škola s MŠ Čenkovce Čenkovce 95 93039 zscenkovce@iksnet.sk 31871224 Obec Čenkovce
37836412 201 ZŠ M.Kóczána s VJM Čiližská Radvaň Hlavná 258 93008 vedenie@koczanmorai.sk 00305341 Obec Čiližská Radvaň
37845900 201 Základná umelecká škola Dolný Štál Hlavná 805/113 93010 maalistal@gmail.com 00305430 Obec Dolný Štál
31825389 201 Reformovaná ZŠ s VJM Dolný Štál Hlavná 85 93010 reformoy@gmail.com 34012800 Reformovaná kresanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Dolný Štál
37836447 201 Základná škola s VJM Dolný Štál Hlavná 41/113 93010 zsdstal@panelnet.sk 00305430 Obec Dolný Štál
00162329 201 SOŠ rozv.vidieka s VJM Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1533/3 92938 dunagro@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37845641 201 Súkromná SOŠ Dunajská Streda Trhovisko 2294/15 92901 sekretariat@ssosds.eu 90000154 RNDr. Jolana Ozoráková
45014906 201 Súkr.gymnázium s VJM Dunajská Streda Hlavná 21 92901 posta@mgds.eu 90000209 László Szabó
36086576 201 Základná škola s VJM Dunajská Streda Hviezdoslavova ul. 2094/2 92901 mj.vambery@gmail.com 00305383 Mesto Dunajská Streda
51074818 201 Stredisko služieb škole Dunajská Streda Alžbetínske námestie 1203 92901 00305383 Mesto Dunajská Streda
17050171 201 Spoj.škola s VJM Dunajská Streda Gyulu Szabóa 1 92901 szspsvjmds@stonline.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
00891649 201 SOŠ technická Dunajská Streda Kračanská cesta 1240/36 92901 soustroj.ds@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
36081019 201 Základná škola s VJM Dunajská Streda Školská ulica 936/1 92901 zsszabo@zsszabo.sk 00305383 Mesto Dunajská Streda
00160130 201 Gymnázium Á. Vámberyho Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1190/4 92936 vamberygimi@nextra.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
31825001 201 Cirkevná ZŠ s VJM Dunajská Streda Trhovisko 1 92901 czssvjana@gmail.com 00419702 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
36086789 201 Základná škola s VJM Dunajská Streda Komenského ulica 1219/1 92901 kodalyai@gmail.com 00305383 Mesto Dunajská Streda
36081086 201 Základná škola Dunajská Streda Smetanov háj 286/9 92901 zssmetanovhajds@mail.t-com.sk 00305383 Mesto Dunajská Streda
00351831 201 SOŠ stavebná Dunajská Streda Gyulu Szabóa 1 92901 sosstavds@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
42159318 201 Súkromné CVČ Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1533/3 92901 szabo.ds@gmail.com 90000226 Mgr. Zuzana Szabóová
37839403 201 Súkromná SOŠ s VJM Dunajská Streda Neratovické nám. 1916/16 92901 skolads@skolads.sk 36269298 VOCATIO spol. s r.o.
42160260 201 Centrum PPPP Dunajská Streda Alžbetínske námestie 1194 92901 ppp.ds@stonline.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
35630124 201 Špeciálna ZŠ s VJM Dunajská Streda Ádorská ulica 5400 92901 szsvjmds@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
37836366 201 Základná umelecká škola Dunajská Streda Smetanov háj 283/6 92901 zusmai.ds@gmail.com 00305383 Mesto Dunajská Streda
36081078 201 Základná škola Dunajská Streda Jilemnického ulica 204/11 92901 zsdsjil@stonline.sk 00305383 Mesto Dunajská Streda
51118041 201 Cirk. MŠ sv. Jána apošt Dunajská Streda Trhovisko 1 92901 00419702 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
35630132 201 Špec. základná škola Dunajská Streda Ádorská 35 92901 szs.ds@stonline.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
00654299 201 Stredná odborná škola Dunajská Streda Gyulu Szabóa 21 92901 info@sosds.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37994662 201 Súkr. SPV s VJM Dunajská Streda Neratovické nám. 1916/16 92901 skolads@skolads.sk 36269298 VOCATIO spol. s r.o.
00607312 201 Str. zdravot. škola Dunajská Streda Športová 349/34 92901 szsds@zoznam.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
42299080 201 Centrum vožného času Dunajská Streda Smetanov háj 286/9 92901 piverova.cvc@gmail.com 00305383 Mesto Dunajská Streda
17050090 201 Gymnázium L.Dúbravu Dunajská Streda Smetanov háj 285/8 92901 gymds@gymds.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
36086223 201 Jazyk.škola Dunajská Streda Športová ul. 349/34 92901 jazykovaskolads@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37990144 201 Športové gymnázium Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1533/3 92901 sportgymds@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37847201 201 Základná umelecká škola Gabčíkovo Nám.Svätej Trojice 1042/4 93005 zusgabcikovo1@gmail.com 00305391 Mesto Gabčíkovo
36086592 201 Základná škola Gabčíkovo Komenského 1082/3 93005 zs@zsgabcikovo.edu.sk 00305391 Mesto Gabčíkovo
36086584 201 Základná škola s VJM Gabčíkovo Komenského 1081/1 93005 zs.amade.gabcikovo@gmail.com 00305391 Mesto Gabčíkovo
36094137 201 Základná škola s VJM Holice Póšfa 82 93034 trencsikzsholice@real-net.sk 00305405 Obec Holice
36081094 201 Základná škola s VJM Horná Potôň Hlavná 120 93036 zshornapoton@stonline.sk 00305413 Obec Horná Potôň
37836382 201 Základná škola s VJM Horný Bar Hlavná 45 93033 zshornybar@post.sk 00305421 Obec Horný Bar
37836439 201 ZŠ s MŠ s VJM Jahodná Záhradná 202 93021 zsjahodna@obecjahodna.sk 00305472 Obec Jahodná
36094099 201 Základná škola s VJM Lehnice Školská 116 93037 zssvjmlehnice@zoznam.sk 00305553 Obec Lehnice
36094102 201 Základná škola Lehnice Školská 840 93037 riaditel@zslehnice.edu.sk 00305553 Obec Lehnice
36094111 201 Základná škola s VJM Nový Život Nový Život 1 93038 riaditel@zsmnzivot.edu.sk 00305626 Obec Nový Život
00350206 201 Spoj.škola Okoč Gorkého 4/90 93028 szsi.vjm.os@post.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
37836391 201 Základná škola s VJM Okoč Hlavná 509/22 93028 riaditel@zsmokoc.edu.sk 00305642 Obec Okoč
36086606 201 Základná škola s MŠ VJM Orechová Potôň Hlavná 193 93002 zsorechovapoton@centrum.sk 00305669 Obec Orechová Potôň
37847571 201 Základná škola s MŠ VJM Pataš Pataš 228 92901 noszak@zsmpatas.edu.sk 00305707 Obec Pataš
37836374 201 Základná škola s VJM Rohovce Rohovce 106 93030 zsrohovce106@hotmail.com 00305715 Obec Rohovce
36081051 201 Základná škola s VJM Topožníky Hlavná 115 93011 zstopolniky.riaditel@gmail.com 00305740 Obec Topožníky
36081043 201 Zákl.škola s MŠ s VJM Trhová Hradská Školská 492 93013 trhovahradska.zs@gmail.com 00305766 Obec Trhová Hradská
36081060 201 Základná škola Vežký Meder Nám. Bélu Bartóka 497/20 93201 riaditelka@zsvmeder.edu.sk 00305332 Mesto Vežký Meder
35630001 201 Špec. základná škola Vežký Meder Dunajská 51 93201 szsvm@stonline.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
51058090 201 Kat. MŠ sv. Matky Terez Vežký Meder Sv. Štefana 499/28 93201 hozmanzsani@gmail.com 34073728 Rímskokatolícka cirkev Farnos Vežký Meder
34009451 201 Gymnáz.M.Korvína s VJM Vežký Meder Bratislavská 38 93212 oagvm@oagvm.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
36081035 201 Základná škola s VJM Vežký Meder Bratislavská 622/38 93201 riaditel@zsbbvmeder.edu.sk 00305332 Mesto Vežký Meder
00044351 201 Obchodná akadémia Vežký Meder Bratislavská 38 93201 oagvm@oagvm.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
36094129 201 Základná škola s VJM Vrakúň Školská 204 93025 zsvrakun@gmail.com 00305821 Obec Vrakúň
36081027 201 Základná škola s VJM Zlaté Klasy Školská 784/8 93039 zsvjm.zklasy@atlas.sk 00305839 Obec Zlaté Klasy
37839594 201 Súkromná SOŠ Zlaté Klasy Trhovisko 776/1 93039 info@sous-zlateklasy.sk 90000280 Ing. źudovít Horváth, MBA
35630035 201 Špec. základná škola Zlaté Klasy Čakanská cesta 800/1 93039 szszk@stonline.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
36094081 201 Základná škola Zlaté Klasy Hlavná 25 93039 skola@zszlateklasy.net 00305839 Obec Zlaté Klasy
37846957 201 Základná umelecká škola Zlaté Klasy Čakanská cesta 3 93039 zus.zlateklasy@centrum.sk 00305839 Obec Zlaté Klasy
00160407 201 Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín Slnečná 2 93101 gmrs@gymmrssam.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37847597 201 Základná umelecká škola Šamorín Parková 4 93101 zussamorin@stonline.sk 00305723 Mesto Šamorín
42286280 201 Špec. základná škola Šamorín Pomlejská cesta 1 93101 speczssam@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
17050103 201 Gymnáz.I.Madácha s VJM Šamorín Slnečná 2 93101 mtg@gmadsam.edu.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
36086568 201 Základná škola M.Bela Šamorín Kláštorná 4 93101 zssamorin@atlas.sk 00305723 Mesto Šamorín
36082040 201 Súkr. HA SD Jednota Šamorín Vinohradská 48 93101 sekretariat@hasossamorin.edu.sk 35697547 COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
36081001 201 Základná škola s VJM Šamorín Rybárska 1093/2 93101 sami@zscorvin.sk 00305723 Mesto Šamorín
00686476 201 Súkr. SOŠ SD Jednota Šamorín Vinohradská 48 93101 sekretariat@hasossamorin.edu.sk 35697547 COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
42404771 201 Základná škola Štvrtok na Ostrove Školský rad 416/27 93040 zsstvrtok@zsstvrtok.edu.sk 00305731 Obec Štvrtok na Ostrove
37838385 202 Základná škola Abrahám Školská 4 92545 zsmtabraham@gmail.com 00305855 Obec Abrahám
37836722 202 Základná škola Čierny Brod Hlavná 148 92508 zsciernybrod@stonline.sk 00305880 Obec Čierny Brod
51278383 202 ZŠ s MŠ Dolné Saliby Dolné Saliby 19 92502 zakladnaskola@dolnesaliby.sk 00305910 Obec Dolné Saliby
51278481 202 ZŠ s MŠ s VJM Dolné Saliby Dolné Saliby 122 92502 alapiskola@dolnesaliby.sk 00305910 Obec Dolné Saliby
37842757 202 Materská škola Galanta Nová doba 923/12 92401 jolana.kozova@azet.sk 00305936 Mesto Galanta
37838458 202 Centrum vožného času Galanta Štefánikova 1704/2 92401 spektrum@cvcga.edu.sk 00305936 Mesto Galanta
42155606 202 Materská škola Galanta Štvr SNP 999/29 92401 slusnakovaolga@centrum.sk 00305936 Mesto Galanta
37838440 202 Základná škola Galanta Štefánikova 745/01 92401 zsstefanikga@gmail.com 00305936 Mesto Galanta
42160286 202 Centrum PPP a prevencie Galanta Hodská 2352/62 92401 pppgalanta@psychology.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
17050146 202 Gymnázium J. Matúšku Galanta Štvr SNP 1004/34 92401 gymslovga@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37840801 202 Základná umelecká škola Galanta Štvr SNP 1000/30 92401 zus-vo@stonline.sk 00305936 Mesto Galanta
35629983 202 Špec. základná škola Galanta Šafárikova 38 92401 szsgalanta@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
37842781 202 Materská škola Galanta Clementisove Sady 902/3 92401 msclementisovesady@mail.t-com.sk 00305936 Mesto Galanta
00351873 202 SOŠ obchodu a služieb Galanta Z. Kodálya 765 92447 sosga@sosga.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37842773 202 Materská škola s VJM Galanta Nová doba 922/11 92401 vargapiros.ovoda@centrum.sk 00305936 Mesto Galanta
30022754 202 Súkr.bilingválne GYM Galanta Hodská 10 92401 kontakt@sbggalanta.sk 90000049 Lajos Tóth
37838423 202 Základná škola Galanta Štvr SNP 1415/49 92401 riaditelka@zssnpga.edu.sk 00305936 Mesto Galanta
37836749 202 Základná umelecká škola Galanta Hlavná 1007/20 92401 zusho@stonline.sk 00305936 Mesto Galanta
37838407 202 Základná škola Galanta Mierová 1454/10 92401 riaditel.zsgd@gmail.com 00305936 Mesto Galanta
00160156 202 Gym. Z.Kodálya s VJM Galanta Štvr SNP 1004/34 92401 kodaly@gymmadga.edu.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
36080527 202 Základná škola s VJM Galanta Švermova 8 92401 kodaly.galanta@gmail.com 00305936 Mesto Galanta
42155622 202 Materská škola Galanta Česká 1453 92401 mssever@centrum.sk 00305936 Mesto Galanta
00158984 202 SOŠ technická Galanta Esterházyovcov 712/10 92434 skola@sostechga.edu.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
42290589 202 Súkromné CVČ Horné Saliby Hlavná 299 92503 debal@azet.sk 90000292 Mgr. Balász Deák
37836692 202 Základná škola s MŠ Horné Saliby Hlavná 299 92503 zsms.hsaliby@gmail.com 00305952 Obec Horné Saliby
37836714 202 Základ.škola s MŠ s VJM Horné Saliby Hlavná 299 92503 zs.szechenyi@stonline.sk 00305952 Obec Horné Saliby
42286425 202 Špec. základná škola Jelka Školská 399 92523 szsjelka@stonline.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
37836684 202 Základná škola Jelka Školská 399 92523 zs.slov.jelka@centrum.sk 00306011 Obec Jelka
37985035 202 Materská škola Jelka Mierová 960/18 92523 msjelka@gmail.com 00306011 Obec Jelka
36094242 202 Základná škola s VJM Jelka Školská 399/1 92523 zakladnaskolasvjm@stonline.sk 00306011 Obec Jelka
42286441 202 Základná škola s MŠ Krážov Brod Salibská 6 92541 zskbrod@gmail.com 00306053 Obec Krážov Brod
37995111 202 Súkromné SPV Mostová Mostová 9 92507 soum@stonline.sk 90000050 Ing. János Cservenka
42293570 202 Súkr. ŠJ Mostová Mostová 53 92507 ssoum@stonline.sk 90000050 Ing. János Cservenka
11882115 202 Súkromná SOŠ Mostová Mostová 53 92507 ssoum@stonline.sk 90000050 Ing. János Cservenka
42293561 202 Súkromné CVČ Mostová Mostová 9 92507 ssoum@stonline.sk 90000050 Ing. János Cservenka
37840576 202 ZŠ s MŠ s VJM Mostová Mostová 210 92507 hidaskurt-ai@mail.t-com.sk 00306096 Obec Mostová
37842382 202 Materská škola Pata Lazová 926/5 92553 m.skola@tpx-net.sk 00306126 Obec Pata
37838393 202 Základná škola Pata Školská 240 92553 zspata240@gmail.com 00306126 Obec Pata
36086681 202 Základná škola Pusté Úžany Hlavná 86 92528 m.slobodova@zspusteulany.sk 00306134 Obec Pusté Úžany
37840525 202 Materská škola Pusté Úžany Hlavná 510 92528 kasubova.anna@zoznam.sk 00306134 Obec Pusté Úžany
37836706 202 Základná škola Sereď Ulica Komenského 1227/8 92601 zskomsered@gmail.com 00306169 Mesto Sereď
00160351 202 Gymnázium V.Mihálika Sereď Kostolná 119/8 92601 gymsered@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37839977 202 Materská škola Sereď Dionýza Štúra 2116 92601 ms.dstura@azet.sk 00306169 Mesto Sereď
00400238 202 Obchodná akadémia Sereď Mládežnícka 158/5 92601 oasered@oasered.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37839918 202 Základná škola Sereď Ulica Fándlyho 763/7A 92601 riaditel@zsjfsered.sk 00306169 Mesto Sereď
34003304 202 CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď Komenského 3064/41 92601 riaditel@czssered.edu.sk 00419702 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
37839993 202 Materská škola Sereď Ul. Komenského 1137/37 92601 mskomsered@azet.sk 00306169 Mesto Sereď
37836757 202 Základná umelecká škola Sereď Ul. Komenského 1136/36 92601 zussered@azet.sk 00306169 Mesto Sereď
37836731 202 Základná škola Sereď Ulica Komenského 3064/41 92601 riaditel@zspohsered.edu.sk 00306169 Mesto Sereď
35630078 202 Špec. základná škola Sereď Juraja Fándlyho 751 92601 szs.sered@post.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
37990462 202 Súkromné centrum ŠPP Sereď Slnečná 5 92601 poradna.pata@gmail.com 90000110 Mgr. Miroslava Ormandyová
35630027 202 Spoj.škola Sládkovičovo Školská 212 92521 spojenaskolasladkovicovo@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
36094234 202 Spoj.škola Sládkovičovo Školská 1087 92521 zssladkovicovo@atlas.sk 00306177 Mesto Sládkovičovo
37841700 202 Súkromná SOŠ Sládkovičovo Fučíkova 426 92521 ssossladkovicovo@zoznam.sk 90000113 PhDr. PaedDr. Attila Takács
36094218 202 ZŠ s MŠ S.Petöfiho sVJM Sládkovičovo Fučíkova 425 92521 riaditel@zsspsladkovicovo.edu.sk 00306177 Mesto Sládkovičovo
00180645 202 Špeciálna ZŠ s VJM Tomášikovo Tomášikovo 3 92504 szsmtomasikovo@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
36090361 202 Základná škola s MŠ VJM Tomášikovo Tomášikovo 4 92504 zstomasikovo@centrum.sk 00306223 Obec Tomášikovo
37994930 202 Súkromné CVČ Trstice Školská 650 92542 dela@zmail.sk 90000146 Magdaléna Deáková
37838377 202 Základná škola s MŠ Trstice Školská 647 92542 zstrstice1@post.sk 00306258 Obec Trstice
37838431 202 Základ.škola s MŠ s VJM Trstice Školská 647 92542 zsmad@trstice.sk 00306258 Obec Trstice
36090352 202 Základná škola s VJM Váhovce Hlavná 428 92562 zsmvahovce@centrum.sk 00306266 Obec Váhovce
36080501 202 ZŠ s MŠ s VJM Vežká Mača Školský objekt č.888 92532 meszarosdavidzs@pobox.sk 00306274 Obec Vežká Mača
36090379 202 Základ.škola s VJM Vežké Úžany Štefana Majora 8 92522 zsborsos@stonline.sk 00306282 Obec Vežké Úžany
36094226 202 Základná škola Vežké Úžany Š. Majora 560 92522 zsvulany@gmail.com 00306282 Obec Vežké Úžany
37989928 202 Materská škola s VJM Vežké Úžany Štefana Majora 560/8 92522 msm.vulany@gmail.com 00306282 Obec Vežké Úžany
37842323 202 Materská škola Vežké Úžany Š. Majora 560 92522 editakatonova@zoznam.sk 00306282 Obec Vežké Úžany
37840631 202 Základná škola s MŠ Vežký Grob Hlavná 382 92527 vgrob@zsvgrob.edu.sk 00306291 Obec Vežký Grob
37840592 202 Základná škola Vinohrady nad Váhom Vinohrady nad Váhom 347 92555 zs.vinvah@tpx-net.sk 00306304 Obec Vinohrady nad Váhom
37838415 202 Základná škola s MŠ Zemianske Sady Zemianske Sady 162 92554 riaditelzszemsady@gmail.com 00306339 Obec Zemianske Sady
37840517 202 Základná škola s MŠ Šintava Mierové nám. 10 92551 riaditel@zssintava.edu.sk 00306193 Obec Šintava
36080519 202 Základná škola s MŠ Šoporňa Komenského 133 92552 riaditelka@zssoporna.sk 00306207 Obec Šoporňa
36080462 203 Základná škola s MŠ Bojničky Bojničky 150 92055 zs-bojnicky@naex.sk 00312274 Obec Bojničky
36090212 203 Základná škola s MŠ Červeník Osloboditežov 9 92042 zssms@seznam.cz 00312355 Obec Červeník
36090239 203 ZŠ s MŠ Dolné Zelenice Dolné Zelenice 92052 dzskola@gmail.com 00653942 Obec Dolné Zelenice
36080454 203 Základná škola s MŠ Dvorníky Dvorníky 149 92056 zusmivis@stonline.sk 00312495 Obec Dvorníky
35629941 203 Špec. ZŠ s MŠ Hlohovec M. R. Štefánika 38 92001 hloszs@post.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
36089443 203 Cirkevná materská škola Hlohovec Vinohradská 9 92001 cmshlohovec@gmail.com 00419702 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
17053811 203 Stredná odborná škola Hlohovec Nerudova 13 92001 zss.hlohovec@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
00160164 203 Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec Komenského 13 92001 gymhc@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37988590 203 Materská škola Hlohovec Kalinčiakova 1 92001 ms.kal@centrum.sk 00312509 Mesto Hlohovec
37836676 203 Centrum vožného času Hlohovec Koperníkova 24 92001 duhahc@stonline.sk 00312509 Mesto Hlohovec
42160294 203 Centrum PPP a prevencie Hlohovec Fraštácka 4 92001 poradnask@centrum.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
31825010 203 Základ. škola sv.Jozefa Hlohovec Pribinova 35 92001 skola@zspribhlo.edu.sk 00419702 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
31825061 203 Obchodná akadémia Hlohovec Tehelná 4 92001 oahc@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
17050324 203 SOŠ technická Hlohovec F. Lipku 2422/5 92001 sosthc@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
00163309 203 Reeduk. centrum Hlohovec Zámok 1 92029 rc.hc@azet.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
00158461 203 Spoj.škola Hlohovec Palárikova 1/A 92001 tomsikova@ouihc.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
36078522 203 Základná škola Hlohovec Koperníkova 24 92001 zskopernikova24@gmail.com 00312509 Mesto Hlohovec
42287618 203 Materská škola Hlohovec Podjavorinskej 8 92003 mssulekovo@gmail.com 00312509 Mesto Hlohovec
51278511 203 Hlohovec A. Felcána 4/1797 92001 ms.felcana@gmail.com 00312509 Mesto Hlohovec
36080420 203 Základná škola Hlohovec Školská 165 92003 zsvsuleka@gmail.com 00312509 Mesto Hlohovec
36078506 203 Základná škola Hlohovec A. Felcána 4 92001 zs.felcana@gmail.com 00312509 Mesto Hlohovec
36080403 203 Základná škola Hlohovec M. R. Štefánika 30 92001 jednotka@zshlohovec.edu.sk 00312509 Mesto Hlohovec
37838661 203 Materská škola Hlohovec Nábrežie A. Hlinku 23 92001 msnabrezie23@gmail.com 00312509 Mesto Hlohovec
51278529 203 Hlohovec Koperníkova 24 92001 mskopernikovahc@gmail.com 00312509 Mesto Hlohovec
36078514 203 Základná škola Hlohovec Podzámska 35 92001 zs@zspodhlo.edu.sk 00312509 Mesto Hlohovec
34000062 203 Základná umelecká škola Hlohovec Pribinova 5 92001 zus.hlohovec@mail.tcom.sk 00312509 Mesto Hlohovec
37838636 203 Materská škola Hlohovec Hollého 3 92001 mshlohovec1@mail.t-com.sk 00312509 Mesto Hlohovec
36080861 203 Základná škola s MŠ Horné Otrokovce Horné Otrokovce 137 92062 skola@zshotrokovce.edu.sk 00312541 Obec Horné Otrokovce
36080471 203 Základná škola s MŠ Kžačany Kžačany 263 92064 zs.ms.klacany@gmail.com 00312631 Obec Kžačany
35602643 203 Základná škola Leopoldov Nám. sv. Ignáca 31 92041 zsleopoldov@gmail.com 00312703 Mesto Leopoldov
37838628 203 Materská škola Leopoldov Štúrova 419/1 92041 msleopoldov@gmail.com 00312703 Mesto Leopoldov
36080438 203 Základná škola s MŠ Madunice Železničná 102 92242 skola@zsmadunice.edu.sk 00312738 Obec Madunice
36080489 203 Základná škola s MŠ Pastuchov Pastuchov 210 92063 zs.ms.pastuchov@gmail.com 00312851 Obec Pastuchov
36080497 203 Materská škola Sasinkovo Sasinkovo 320 92065 danka.bokorova@gmail.com 00312959 Obec Sasinkovo
36090221 203 Základná škola s MŠ Siladice Siladice 187 92052 dzskola@gmail.com 00312967 Obec Siladice
42159172 203 Súkromné CVČ Trakovice Trakovice 10 91933 cvc@cvctrakovice.sk 36273449 AST DENT, s.r.o.
36080446 203 Základná škola s MŠ Trakovice Trakovice 10 91933 zstrakovice@gmail.com 00313092 Obec Trakovice
42160511 204 Súkromné centrum ŠPP Banka Kamenná 22 92101 scspp.sekretariat@gmail.com 90000229 Mgr. Ferdinand Podoba
37836773 204 Základná škola s MŠ Banka Bananská 46 92101 zsbanka@gmail.com 35594233 Obec Banka
37838733 204 Základná škola Borovce Borovce 171 92209 zsborovce@centrum.sk 00312304 Obec Borovce
50090828 204 ZŠ s MŠ Chtelnica Nám. 1. mája 3 92205 zschtelnica@gmail.com 00312584 Obec Chtelnica
37836790 204 Základná škola s MŠ Drahovce Školská 907/2 92241 skola@zsdrahovce.edu.sk 00312461 Obec Drahovce
37984756 204 Základná škola s MŠ Dubovany Dubovany 177 92208 zakladnaskola.dubovany@gmail.com 00312479 Obec Dubovany
37836781 204 Základná škola s MŠ Moravany nad Váhom Na výhone 188 92221 zsmoravany@zsmoravany.edu.sk 00312789 Obec Moravany nad Váhom
00891568 204 SOŠ technická Piešany Nová 5245/9 92101 sekretariat@sostpn.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37988549 204 Materská škola Piešany 8. mája 2 92101 ms.maja.piestany@gmail.com 00612031 Mesto Piešany
00162442 204 SOŠ záhradnícka Piešany Brezová 2 92177 szaspn@svspn.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37836617 204 Základná škola Piešany Mojmírova 98 92101 skola@zsmojmirovapy.edu.sk 00612031 Mesto Piešany
36080331 204 Základná škola Piešany Brezová 19 92101 zsbrezapy@gmail.com 00612031 Mesto Piešany
42400988 204 Materská škola Piešany E.F.Scherera 40 92101 msscherera@gmail.com 00612031 Mesto Piešany
00162019 204 Hotelová akadémia Piešany Stromová 34 92101 hotelakad@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
35602651 204 Základná škola Piešany E. F. Scherrera 40 92101 riaditelka@9zspn.sk 00612031 Mesto Piešany
00158003 204 Školské hospodárstvo Piešany Rekreačná 12 92101 skmpn@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37988522 204 Materská škola Piešany Ružová 2 92101 ms.ruzova@gmail.com 00612031 Mesto Piešany
37988557 204 Materská škola Piešany Valova 40 92101 msvalova40@gmail.com 00612031 Mesto Piešany
36080349 204 Základná škola Piešany Holubyho 15 92101 kontakt@zsholubyho.sk 00612031 Mesto Piešany
35629959 204 Spoj.škola Piešany Valova 40 92101 thomovapn@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
42160278 204 Centrum PPP a prevencie Piešany E. F. Scherrera 40 92101 vsakmarova@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
42401526 204 Cirk.Spoj.škola Piešany Štefánikova 119 92101 css.piestany@gmail.com 00419702 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
36094200 204 Centrum vožného času Piešany Teplická 83 92101 cvc.piestany@gmail.com 00612031 Mesto Piešany
42404711 204 Súkr. ZUŠ Piešany Zavretý kút 68 92101 muzart@orangemail.sk 90000181 Mgr. Tibor Ukropec
00654302 204 SOŠ obchodu a služieb Piešany Mojmírova 99/28 92101 zssmojmir@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
36094196 204 Základná škola Piešany Vajanského 35 92101 skola@zsmrspy.edu.sk 00612031 Mesto Piešany
00161454 204 SPŠ elektrotechnická Piešany Brezová 2 92177 skola@spsepn.edu.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37836668 204 Základná umelecká škola Piešany Teplická 50 92101 zuspn@stonline.sk 00612031 Mesto Piešany
37988531 204 Materská škola Piešany Staničná 2 92101 ms.stanicna.py@slovanet.sk 00612031 Mesto Piešany
00160318 204 Gymnázium P.Coubertina Piešany Nám. SNP 9 92126 gypy@gypy.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
00159174 204 Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25 92208 sos.rakovice@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37838741 204 Základná škola s MŠ Rakovice Rakovice 15 92208 zsrakovice@zsrakovice.edu.sk 00312916 Obec Rakovice
37836803 204 Základná škola s MŠ Sokolovce Školská 19 92231 skolasokolovce@gmail.com 00312991 Obec Sokolovce
37842269 204 Materská škola Vežké Kostožany Jilemnického 748/36 92207 msvkostolany@centrum.sk 00313149 Obec Vežké Kostožany
36080322 204 Základná škola Vežké Kostožany Školská 5 92207 zsvkostolany@gmail.com 00313149 Obec Vežké Kostožany
42399653 204 Spoj.škola Vrbové Nám.sv.Cyrila a Metoda 9 92203 spojenaskola.vrbove@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
17053820 204 Stredná odborná škola Vrbové Ul.J.Zigmundíka 334/5 92203 sou@souvrbove.edu.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37836625 204 Základná škola Vrbové Školská 4 92203 zsvrbove@zsvrbove.sk 00313190 Mesto Vrbové
36092479 204 Gymnázium J.B.Magina Vrbové Beňovského 358/100 92203 gymvrbove@gymvrbove.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37844016 204 Materská škola Vrbové Sídlisko 9. mája 322 92203 stanislava.simova@msvrbove.sk 00313190 Mesto Vrbové
36094188 204 Základná škola Vrbové Komenského 2 92203 zskomenskehovrbove@gmail.com 00313190 Mesto Vrbové
37844148 204 Základná umelecká škola Vrbové Beňovského 371/45 92203 riaditel@czusvrbove.sk 00419702 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
34028277 205 Základná škola Borský MikulᚠZáhorácka 919 90877 riaditelka@zsbormik.edu.sk 00309419 Obec Borský Mikuláš
37840614 205 Materská škola Borský MikulᚠNa výhone 1846/38C 90877 materska.mikulas@post.sk 00309419 Obec Borský Mikuláš
37837036 205 Základná škola s MŠ Borský Svätý Jur Hviezdoslavova 215 90879 riaditelka2@gmail.com 00309401 Obec Borský Svätý Jur
37837095 205 Základná škola s MŠ Cerová Cerová 277 90633 peter.mihaly@zscerova.edu.sk 00309478 Obec Cerová
37837044 205 Základná škola Čáry Školská 285 90843 zscary@zoznam.sk 00309486 Obec Čáry
48411931 205 ZŠ s MŠ Dojč Dojč 137 90602 zsdojc@zsdojc.edu.sk 00309508 Obec Dojč
37836994 205 Základná škola Jablonica Školská 1 90632 zsjablonica@pobox.sk 00309583 Obec Jablonica
37840622 205 Materská škola Kúty Dr. Štefana Heska 921 90801 ms@kuty.sk 00309672 Obec Kúty
31827829 205 Základná škola Kúty Školská 694 90801 zsradlinskeho@gmail.com 00309672 Obec Kúty
42399696 205 Základná umelecká škola Kúty Školská 694 90801 zus@kuty.sk 00309672 Obec Kúty
37837117 205 Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves Lakšárska Nová Ves 397 90876 zssmslnv@gmail.com 00309681 Obec Lakšárska Nová Ves
36082180 205 Škola v prírode Moravský Svätý Ján Piesočná 798 90871 piesocna@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37850768 205 Základná škola s MŠ Plavecký Peter Plavecký Peter 89 90635 zsplaveckypeter@szm.sk 00309800 Obec Plavecký Peter
37837028 205 Základná škola Sekule Sekule 119 90880 skola@zssekule.edu.sk 00682101 Obec Sekule
00181935 205 Spoj.škola Senica Brezová 1 90501 smsi@stonline.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
34028218 205 Základná škola Senica V. Paulínyho-Tótha 32 90501 zs1senica@gmail.com 00309974 Mesto Senica
00400106 205 Centrum vožného času Senica Sadová 1 90501 director@cvcse.edu.sk 00309974 Mesto Senica
31827705 205 Základná škola Senica Sadová 620 90501 riaditelka@zs3senica.sk 00309974 Mesto Senica
36087947 205 Súkr. SOŠ podnikania Senica Hollého 1380 90501 ssspsenica@ssspsenica.sk 45732604 Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
34028200 205 Základná škola Senica J. Mudrocha 1343/19 90501 4zssenica@mail.t-com.sk 00309974 Mesto Senica
37838563 205 Základná umelecká škola Senica Vajanského 27/4 90501 m.gal@zus-senica.sk 00309974 Mesto Senica
37840550 205 Materská škola Senica L. Novomeského 1209/2 90501 spz.senica@stonline.sk 00309974 Mesto Senica
34028226 205 Základná škola Senica Komenského 959 90501 riaditel@dvojka.sk 00309974 Mesto Senica
00160342 205 Gymnázium L.Novomeského Senica Dlhá 1037/12 90540 sengym@sengym.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
42160332 205 Centrum PPP a prevencie Senica Robotnícka 62 90501 pppsenica@centrum.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
00351997 205 Stredná odborná škola Senica V. P. Tótha 31 90501 sossenica@sossenica.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
42399769 205 Základná škola s MŠ Senica J.Mudrocha 1343/19 90501 4zssenica@mail.t-com.sk 00309974 Mesto Senica
00400220 205 Obchodná akadémia Senica Dlhá 256/10 90580 oasenica@oase.edu.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37840657 205 Základná škola s MŠ Smolinské Smolinské 407 90842 skolsmol@centrum.sk 00309991 Obec Smolinské
35629908 205 ZŠ pri zdravot.zariad. Smrdáky Smrdáky 1 90603 zsplk@post.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
37837079 205 Základná škola Sobotište Sobotište 317 90605 sobotiste@post.sk 00310018 Obec Sobotište
37840649 205 Materská škola Šaštín-Stráže M. Nešpora 1365 90841 mssastinstraze1@gmail.com 00310069 Mesto Šaštín - Stráže
37840665 205 Základná škola Šaštín-Stráže Hviezdoslavova 1462 90841 zsstraze@centrum.sk 00310069 Mesto Šaštín - Stráže
37837052 205 Základná škola Šaštín-Stráže Štúrova 1115 90841 zssastin@gmail.com 00310069 Mesto Šaštín - Stráže
35630108 205 Špec. základná škola Šaštín-Stráže Štúrova 573 90841 szssastin@stonline.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
37838571 205 Základná umelecká škola Šaštín-Stráže Jána Hollého 654 90841 zus.sastinstraze@gmail.com 00310069 Mesto Šaštín - Stráže
17055474 205 Gymnázium J.Bosca Šaštín-Stráže Kláštorné nám. 1295 90841 gjb@gjb.sk 42131685 Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
37837001 205 Základná škola s MŠ Štefanov Štefanov 329 90645 zsms.stefanov@gmail.com 00310077 Obec Štefanov
37838512 206 Základná škola Brodské Školská 281 90885 zsbrodske@gmail.com 00309451 Obec Brodské
37850288 206 Materská škola Brodské Školská 919 90885 msbrodske@dialmail.sk 00309451 Obec Brodské
36080799 206 Základná škola s MŠ Gbely Pionierska 697 90845 zsgbely@zsgbely.sk 00309524 Mesto Gbely
35629932 206 Špec. základná škola Gbely SNP 1503 90845 szsgbely@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
17050456 206 SOŠ elektrotechnická Gbely Učňovská 700/6 90845 sougbely@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37840851 206 Základná umelecká škola Gbely Čsl. armády 1207 90845 zusgbely@zusgbely.sk 00309524 Mesto Gbely
00159115 206 Stredná odborná škola Holíč Nám. sv. Martina 5 90851 sekretariat@sosholic.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
42160201 206 Centrum PPP a prevencie Holíč Bernolákova 383/10 90851 lucia.belova@post.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
35629967 206 Špec. základná škola Holíč Kollárova 21 90851 szsholic@zoznam.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
37990411 206 Materská škola Holíč Lúčky 14 90851 msholic@centrum.sk 00309541 Mesto Holíč
37838334 206 Základná škola Holíč Bernolákova 5 90851 riaditel@zs-holic.sk 00309541 Mesto Holíč
42160391 206 Centrum vožného času Holíč Kollárova 21 90851 cvc@holic.sk 00309541 Mesto Holíč
37838482 206 Základná umelecká škola Holíč Bernolákova 3 90851 zusholic@stonline.sk 00309541 Mesto Holíč
37838326 206 Základná škola Holíč Školská 2 90851 2zsholic@zoznam.sk 00309541 Mesto Holíč
00162400 206 Stredná odborná škola Holíč Bernolákova 383/10 90851 sekretariat@cabelkovci.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37838521 206 Základná škola Kopčany Sasinkova 530 90848 zs@kopcany.sk 00309613 Obec Kopčany
37838474 206 Základná škola Radošovce Radošovce 338 90863 zsradosovce@gmail.com 00309907 Obec Radošovce
37843061 206 Materská škola Radošovce Radošovce 13 90863 ms@msradosovce.sk 00309907 Obec Radošovce
37838539 206 Základná umelecká škola Skalica Krážovská 16 90901 info@zus.skalica.sk 00309982 Mesto Skalica
37994859 206 Súkromná špec. MŠ Skalica Sídl. gen. L.Svobodu 31 90901 dicskalica@ehs.sk 90000145 Mgr. Gabriela Skotáková
37994867 206 Súkromné centrum ŠPP Skalica Sídl. gen. L.Svobodu 31 90901 dicskalica@ehs.sk 90000145 Mgr. Gabriela Skotáková
37838504 206 Základná škola Skalica Mallého 2 90901 zs.malleho2@centrum.sk 00309982 Mesto Skalica
36088978 206 Súkr. SOŠ VIA HUMANA Skalica Mallého 2 90901 sekretariat@viahumana.sk 42156548 Občianske združenie BEZ PREDSUDKOV K źUDSKOSTI
37838491 206 Základná škola Skalica Strážnická 1 90901 3zsskalica@centrum.sk 00309982 Mesto Skalica
37838181 206 Základná škola Skalica Vajanského 2 90901 info@zsvajanskeho.sk 00309982 Mesto Skalica
00160369 206 Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Námestie slobody 3 90901 gym-adm@gym.skalica.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37990845 206 Súkromná základná škola Skalica Gorkého 4 90901 zsstvorlistok@zsstvorlistok.sk 45322694 Škola s úsmevom, s.r.o.
35630043 206 Spoj.škola Skalica Jatočná 4 90901 szsskalica@slovanet.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
37842129 206 Materská škola Skalica Nám. slobody 10 90901 skola@mesto.skalica.sk 00309982 Mesto Skalica
00607347 206 Str. zdravot. škola Skalica Lichardova 1 90901 szsskalica@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
00893137 206 SOŠ strojnícka Skalica Pplk. Pžjuša 29 90901 zss.skalica@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37838580 206 Základná škola s MŠ Unín Unín 420 90846 zssmsunin@gmail.com 00310107 Obec Unín
37847490 207 Materská škola Biely Kostol Cintorinska 5 91934 msbielykostol@zoznam.sk 31871461 Obec Biely Kostol
37842501 207 Základná škola s MŠ Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou 41 91909 zvkladne@stonline.sk 00312266 Obec Bohdanovce nad Trnavou
37836463 207 Základná škola s MŠ Boleráz Boleráz 456 91908 skola@zsboleraz.edu.sk 00312282 Obec Boleráz
36080870 207 Základná škola s MŠ Brestovany J. Nižnanského 1 91927 zs.brestovany@gmail.com 00312312 Obec Brestovany
42402590 207 Súkromná ZUŠ Bučany Bučany 155 91928 informacie@suzus.sk 90000283 Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
37836552 207 Základná škola s MŠ Bučany Bučany 155 91928 zsbucany@gmail.com 00312321 Obec Bučany
51278308 207 Škol. jedáleň Cífer Námestie A. Hlinku 31 91943 00312347 Obec Cífer
42399688 207 Základná umelecká škola Cífer SNP 5 91943 zuscifer@gmail.com 00312347 Obec Cífer
37841491 207 Materská škola Cífer Nám. A.Hlinku 32 91943 mscifer@gmail.com 00312347 Obec Cífer
36093939 207 Základná škola Cífer SNP 5 91943 riaditelzscifer@gmail.com 00312347 Obec Cífer
37984543 207 Súkr. škola v prírode Dechtice Dechtice 300 91953 90000242 Karol Rajnic
37836471 207 Základná škola s MŠ Dechtice Dechtice 514 91953 skola@zsdechtice.edu.sk 00312363 Obec Dechtice
36093815 207 Základná škola s MŠ Dobrá Voda Dobrá Voda 150 91954 skoladvoda@gmail.com 00312380 Obec Dobrá Voda
34000232 207 Škola v prírode Dobrá Voda Dobrá Voda 150 91954 svpvoda@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
36080586 207 Základná škola s MŠ Dolná Krupá Školská 439/12 91965 zsdkrupa@gmail.com 00312398 Obec Dolná Krupá
37850946 207 Základná škola s MŠ Dolné Dubové Dolné Dubové 213 91952 zssmsdolnedubove@gmail.com 00312401 Obec Dolné Dubové
37836480 207 Základná škola s MŠ Dolné Orešany Dolné Orešany 209 91902 skola@zsdoresany.edu.sk 00312410 Obec Dolné Orešany
36090387 207 Základná škola s MŠ Horné Orešany Horné Orešany 31 91903 skola@zshoresany.edu.sk 00312533 Obec Horné Orešany
31875408 207 Základná škola s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou Kostolná 28 91935 riaditel@zshrnciarovce.edu.sk 34007521 Obec Hrnčiarovce nad Parnou
37989073 207 Základná umelecká škola Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 341 91930 zus@zsjbohunice.edu.sk 00312614 Obec Jaslovské Bohunice
37836579 207 Základná škola s MŠ Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 341 91930 zsjbohunice@gmail.com 00312614 Obec Jaslovské Bohunice
37836544 207 Základná škola s MŠ Kátlovce Kátlovce 195 91955 zskatlovce@gmail.com 00312622 Obec Kátlovce
36080691 207 Základná škola s MŠ Križovany nad Dudváhom Križovany nad Dudváhom 25 91924 zs.krizovany@gmail.com 00682187 Obec Križovany nad Dudváhom
36093734 207 Základná škola Majcichov Majcichov 536 91922 ucitelia@zsjpmajcichov.edu.sk 00312746 Obec Majcichov
37842391 207 Materská škola Majcichov Majcichov 14 91922 materskaskolamajcichov@stonline.sk 00312746 Obec Majcichov
37842251 207 Základná škola s MŠ Malženice Malženice 203 91929 skolamalzenice@gmail.com 00312762 Obec Malženice
48412473 207 Súkromná ZUŠ Malženice Malženice 203 91929 informacie@suzus.sk 90000283 Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
36090344 207 Základná škola s MŠ Ružindol Ružindol 3 91961 skolaruzindol@gmail.com 00312941 Obec Ružindol
37836498 207 Základná škola s MŠ Smolenice Komenského 3 91904 zssmolenice@smolenice.com 00312983 Obec Smolenice
37836510 207 Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 55 91901 zssuchanadparnou@gmail.com 00313009 Obec Suchá nad Parnou
37849948 207 Tanečné konzervatórium Trnava Hollého 8 91701 stkdn@stkdn.sk 42159873 Spoločnos baletného majstra Dušana Nebylu
36080543 207 Základná škola s MŠ Trnava Andreja Kubinu 34 91701 zskubinu@pobox.sk 00313114 Mesto Trnava
00607371 207 Str. zdravot. škola Trnava Daxnerova 6 91792 szstt@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
48412210 207 Súkr.CŠPP Trnava Sladovnícka 22 91701 kubinsky@poradnatatry.sk 40324931 Mgr. Marcel Kubinský
37847074 207 Súkromná ZUŠ Trnava Hollého 8 91701 szussbdn@stkdn.sk 42159873 Spoločnos baletného majstra Dušana Nebylu
35629860 207 Spoj.škola Trnava Čajkovského 50 91708 specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
00588032 207 Gymnázium Angely Merici Trnava Hviezdoslavova 10 91701 sekretariat@gamtt.sk 00586722 Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát Uršulínok
31825451 207 Ped.a soc.akad.bl.Laury Trnava Jána Hollého 9 91701 riaditel@pasa.sk 00419702 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
42286611 207 Súkromná ZUŠ Trnava Zámočnícka 36/1 91701 46044515 Mgr. Juraj Ezechiáš
00352519 207 Šport.gymnázium J.Herdu Trnava Jána Bottu 31 91787 gymbott@szm.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
00157988 207 Školské hospodárstvo Trnava Zavarská 10 91728 smtt@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
48412449 207 Súkromná ZUŠ Trnava Vajanského 3 91701 informacie@suzus.sk 90000283 Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
00893412 207 SOŠ obchodu a služieb Trnava Lomonosovova 2797/6 91854 biskorovajna@ttx-net.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37990373 207 Základná škola s MŠ Trnava Spartakovská 5 91701 skola@zsspartaktt.edu.sk 00313114 Mesto Trnava
36082058 207 SPŠ Trnava Komenského 1 91731 sps@spstt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
36080594 207 ZŠ s MŠ Trnava Ulica Jána Bottu 27 91700 skola@zsbott.edu.sk 00313114 Mesto Trnava
42165997 207 Súkromná MŠ BESST Trnava Limbová 3 91702 puskarova@besst.sk 44867379 BESST, s.r.o.
31875394 207 Základná škola s MŠ Trnava Vančurova 38 91701 admin@zsvancurovatt.edu.sk 00313114 Mesto Trnava
00350052 207 Centrum vožného času Trnava Strelecká 1 91701 info@cvc.trnava.sk 00313114 Mesto Trnava
42297605 207 Súkr.Gym. BESST Trnava Limbová 6051/3 91702 srnakova@besst.sk 44867379 BESST, s.r.o.
36080829 207 Základná škola s MŠ Trnava Ivana Krasku 29 91705 info@zsik.trnava.sk 00313114 Mesto Trnava
35590181 207 Cirk. MŠ sv. Alžbety Trnava Ustianska 11 91701 cmsalzbetka@gmail.com 00419702 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
00160466 207 Gymnázium J.Hollého Trnava Na hlinách 7279/30 91701 gyjhtt@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
00686484 207 Súkr. SOŠ Gos-Sk Trnava Ferka Urbánka 19 91810 sekretariat@ssoutt.sk 36271390 Gos-Sk, s.r.o.
00491861 207 SPŠ dopravná Trnava Študentská 23 91745 spsdtt@stonline.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
48412201 207 Súkr.CPPPaP Trnava Sladovnícka 22 91701 kubinsky@poradnatatry.sk 40324931 Mgr. Marcel Kubinský
36094625 207 Arcibiskupské gymnázium Trnava Jána Hollého 9 91701 riaditel@pasa.sk 00419702 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
37836501 207 Centrum PPP a prevencie Trnava M.Sch. Trnavského 2 91701 centrumtt@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
17053676 207 SOŠ automobilová Trnava Coburgova 7859/39 91702 sekretariat@sosatt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
48412457 207 Súkromná ZUŠ Trnava Jána Bottu 27 91701 informacie@suzus.sk 90000283 Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
36080756 207 Základná škola s MŠ Trnava Atómová 1 91701 zs.3@stonline.sk 00313114 Mesto Trnava
34000208 207 Základná umelecká škola Trnava Štefánikova 2 91701 gabriel.kalapos@zusmst.trnava.sk 00313114 Mesto Trnava
35630060 207 Spoj.škola Trnava Beethovenova 27 91708 uhrikova.tatiana@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
37990365 207 ZŠ s MŠ Trnava Ulica Maxima Gorkého 21 91700 info@zsmg.trnava.sk 00313114 Mesto Trnava
51279177 207 Spoj. škola Trnava Lomonosovova 8 91700 99000002 Okresný úrad Trnava
36080772 207 Základná škola s MŠ Trnava Námestie Slovenského učen 91701 info@zssut.trnava.sk 00313114 Mesto Trnava
17055237 207 Súkr. SOŠ DSA Trnava Koniarekova 17 91850 souztt@centrum.sk 47342242 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
17055385 207 SOŠ elektrotechnická Trnava Sibírska 1 91701 sose-trnava@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
00162001 207 Obchodná akadémia Trnava Kukučínova 2 91729 sekretariat@oakuktt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
00162451 207 SOŠ požn. a služ. na v. Trnava Zavarská 9 91728 spostt@zupa-tt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
00399817 207 SPŠ stavebná Trnava Lomonosovova 7 91708 sekretariat@spslomontt.sk 37836901 Trnavský samosprávny kraj
37990357 207 Základná škola s MŠ Trnava Kornela Mahra 11 91708 info@zskm.trnava.sk 00313114 Mesto Trnava
42165393 207 Súkromná ZŠ BESST Trnava Limbová 3 91702 info@besst.sk 44867379 BESST, s.r.o.
36080781 207 Centrum ŠPP Trnava Čajkovského 55 91708 dictrnava@stonline.sk 99000002 Okresný úrad Trnava
37836528 207 Základná umelecká škola Trnava Mozartova 10 91701 beata.balgava@zusmo.trnava.sk 00313114 Mesto Trnava
17643902 207 ZŠ s MŠ Angely Merici Trnava Halenárska 45 91701 zsmsangelymerici@gmail.com 00586722 Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát Uršulínok
48412465 207 Súkromná ZUŠ Trnava Vančurova 38 91701 informacie@suzus.sk 90000283 Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
42156467 207 Súkr. CŠPP Trnava Námestie Jozefa Herdu 1 91701 centrumreci@gmail.com 44125747 Bunta Ivan - Centrum detskej reči
00163317 207 Reedukačné centrum Trstín Trstín 335 91905 trstinrc@gmail.com 99000002 Okresný úrad Trnava
36080683 207 Základná škola s MŠ Trstín Trstín 457 91905 zstrstin@zstrstin.edu.sk 00313122 Obec Trstín
37842498 207 Základná škola s MŠ Vlčkovce Vlčkovce 1 91923 riaditelskolavlckovce@gmail.com 00682209 Obec Vlčkovce
42162106 207 Základná umelecká škola Voderady Voderady 160 91942 zusvoderady@gmail.com 00313181 Obec Voderady
37836536 207 Základná škola s MŠ Voderady Voderady 160 91942 zs.voderady@gmail.com 00313181 Obec Voderady
34017381 207 Základná škola s MŠ Zavar Športová 33 91926 andreamrstakova@gmail.com 00313203 Obec Zavar
37836561 207 Základná škola s MŠ Zeleneč Školská 4 91921 zs.zelenec@apo.sk 00313211 Obec Zeleneč
36093751 207 Základná škola s MŠ Špačince Hlavná 626/2 91951 zsspacince@stonline.sk 00313033 Obec Špačince
36080608 207 Základná škola s MŠ Šúrovce Školská 3 91925 zssurovce@atlas.sk 00313068 Obec Šúrovce